Zarząd PZSQ uchwałą nr 2023/07/02 z dnia 11.07.2023 o rozszerzenie Wydziału Sędziowskiego o sędziego Marcina Żaka i skład WS jest następujący:
PO Przewodniczącego Marcin Żak (od 21.11.2023)
Członek: Paweł Winiarczyk
Członek: Tomasz Bolechała
Członek: Bartłomiej Osiniak
Członek: Marcin Żak

Zarząd PZSQ uchwałą nr 2023/03/03 z 28.03.2023 powołał Grzegorza Krysiaka jako pełniącego obowiązki przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego Pawła Winiarczyka.

Skład Wydziału Sędziowskiego powołanego przez Zarząd PZSQ uchwałą nr 2023/01/01 z 16.01.2023

Przewodniczący: Paweł Winiarczyk
Członek: Tomasz Bolechała
Członek: Bartłomiej Osiniak

wydzialsedziowski@polskisquash.pl