Skład Komisji Technicznej powołanej uchwałą nr 2022/10/03 z dnia 25.10.2022:
- Przewodniczący: Grzegorz Mikułą
- Członek: Kajetan Lipski
- Członek: Paweł Szostek
- Członek: Mateusz Wicher
- Członkini: Joanna Wilińska
Skład Komisji Technicznej zgodnie z uchwałą nr 2023/04/01 z dnia 04.04.2023:
- Przewodnicząca: Joanna Wilińska
- Członek: Kajetan Lipski
- Członek: Paweł Szostek
- Członek: Mateusz Wicher
- Członek: Grzegorz Mikuła
- Członek: Konrad Tyma
- Członek: Marek Czechowicz