Aby wziąć udział w rozgrywkach pod Patronatem Polskiego Związku Squasha (A, B, C lub MASTERS, PLS) należy posiadać ważną (aktywną) licencję Polskiego Związku Squasha.

Zarząd PZSq podjął decyzję o opłatach za wydanie i/lub aktualizację licencji w roku 2021 i latach następnych.

Zgodnie z decyzją Zarządu z opłaty aktywacyjnej zwolnieni są:
1. członkowie Kadry Narodowej,
2. juniorzy zarejestrowani w NPRSDiM,
3. licencjonowani trenerzy squasha,
4. członkowie drużyn rozgrywek PLS,
5. Zawodnicy sklasyfikowani w rankingach Polskiego Związku Squasha na dzień 4 stycznia 2021 roku.

Aby otrzymać nową licencję należy:
1. dokonać opłaty aktywacyjnej 50 zł na konto 13 1140 2004 0000 3402 8086 2075 będące kontem Funduszu Narodowego Programu Rozwoju Squasha Dzieci i Młodzieży (NPRS).
2. następnie przesłać na adres licencje@polskisquash.pl:
a. potwierdzenie przelewu* w/w kwoty,
b. wypełniony wniosek w excelu* (jako arkusz kalkulacyjny do wczytania danych do systemu) oraz,
c. podpisany skan wniosku o licencję z podpisanymi zgodami (pierwsza i druga strona wniosku),
d. OPCJONALNIE przesłać zdjęcie* w formacie .jpg/png 300x550 pixeli (pion) w celu umieszczenia w profilu zawodnika co umożliwi identyfikację zawodnika dla zainteresowanych służb.
3. Licencja jest wysyłana z adresu biuro@polskisquash.pl, zalecamy sprawdzanie katalogu SPAM lub innych w przypadku adresów *.gmail.com
4. Czas wygenerowania licencji od momentu przeczytania wniosku to czas około 10 minut o ile wszystkie niezbędne dane są prawidłowo wpisane we wniosku excelowym.

* plik z danymi i zdjęcie należy nazwać imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

Zawodnik który jest zarejestrowany w systemie PZSq (wcześniej PFS) może uzyskać reaktywację licencji w cenie ulgowej o ile był wcześniej sklasyfikowany w rozgrywkach PFS/PZSq (zagrał w przynajmniej jednym turnieju)
W takim przypadku w celu uzyskania licencji należy:
1. dokonać opłaty aktywacyjnej w kwocie 30 zł na na konto 13 1140 2004 0000 3402 8086 2075 będące kontem Funduszu Narodowego Programu Rozwoju Squasha Dzieci i Młodzieży (NPRS).
2. następnie przesłać na adres licencje@polskisquash.pl:
a. potwierdzenie przelewu*
b. wypełniony wniosek w excelu* aktualizujący dane zawodnika,
c. podpisany skan z drugiej strony wniosku o licencję z podpisanymi zgodami,
d. OPCJONALNIE przesłać zdjęcie* w formacie .jpg/png 300x550 pixeli (pion) w celu umieszczenia w profilu zawodnika co umożliwi identyfikację zawodnika dla zainteresowanych służb.

* plik z danymi i zdjęcie należy nazwać imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

Uwaga:
1. Zawodnik uzyskujący opłaconą aktywację lub reaktywację ma automatycznie opłaconą opłatę rankingową w pierwszym rozegranym turnieju.
2. Ważność licencji wynosi 12 miesięcy przy czym każdy kolejny start przesuwa jej ważność o kolejnych 12 miesięcy (co wynika z konstrukcji rankingu)
3. Każdy nowy wniosek zostanie rozpatrzony przez Biuro w ciągu 3 dni i zarejestrowany w systemie Polskiego Związku Squasha.

LICENCJE ZAREJESTROWANE PRZED 1 STYCZNIA 2021 roku
Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali numer licencji przed 1 stycznia 2021 roku składając stary wniosek a nie zagrali nigdy w żadnym turnieju i nie byli notowani w rankingach PZSq zobowiązani są:
- złożyć w celu aktualizacji danych ponownie wypełniony wniosek w excelu na adres licencje@polskisquash.pl,
- opłacić aktywację licencji w kwocie 50 zł i przesłać na adres licencje@polskisquash.pl potwierdzenie przelewu.

Biuro PZSq