Aby wziąć udział w turnieju pod Patronatem Patronatem Polskiego Związku Squasha należy posiadać ważną licencję zawodniczą.

Każdy zawodnik zamierzający startować w Turniejach zobowiązany jest do uzyskania numeru licencji zawodniczej.

W celu uzyskania licencji konieczne jest przesłanie prawidłowo wypełnionego, własnoręcznie podpisanego, wniosku o wydanie licencji zawodniczej na adres biuro@polskisquash.pl. Formularz zgłoszenia do pobrania poniżej.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku zawodnik otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail informację o wyniku rozpatrzenia wniosku oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – numer licencji zawodniczej.

Wydanie numeru licencji jest jednorazowe i bezpłatne.