Aby wziąć udział w turnieju pod Patronatem Polskiego Związku Squasha trzeba mieć ważną licencję zawodniczą. W celu uzyskania licencji należy przesłać na adres mailowy - biuro@polskisquash.pl prawidłowo (własnoręcznie podpisany) wniosek o wydanie licencji zawodniczej.  Formularz zgłoszenia jest do pobrania poniżej.
Wysyłając formularz należy w treści maila przesłać tekstowo następujące dane z formularza:
imię i nazwisko zawodnika;
reprezentowane miasto (będzie obecne przy nazwisku zawodnika);
data urodzenia w formacie RRRR-MM-DD;
email (ważne - mail jest swoistym peselem zawodnika - to jednocześnie login do jego profilu w związkowym systemie);
komórka (bardzo istotny element systemu - dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować czy ktoś nie tworzy na bazie systemu PZSq "farmy trolli").
Dane zawarte w mailu przyspieszą procedurę nadawania licencji - nie będziemy musieli ich przepisywać, będziemy je kopiować - oczywiście - skan formularza - wyląduje w naszym archiwum i będzie przez kolejnych 30 lat dowodem na Waszą chęć startu w turniejach PZSq.
W terminie do 3 dni roboczych przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku zawodnik otrzymuje zwrotnie na wskazany adres e-mail informację o wyniku rozpatrzenia wniosku, oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – numer licencji zawodniczej.
Wydanie numeru licencji jest jednorazowe i bezpłatne.