Zarząd Polskiego Związku Squasha od dnia 20 kwietnia 2024

Zarząd Polskiego Związku Squasha od dnia 1 października 2022

 • Andrzej Uryga - Prezes Zarządu
 • Rosanna Radlińska-Tyma - Członkini Zarządu
 • Iga Łaba - Członkini Zarządu
 • Grzegorz Krysiak - Członek Zarządu
  Kontakty:
  Biuro Zarządu /Sekretarz Generalny -
  Łukasz Piasecki
  biuro@polskisquash.pl - kontakt w sprawach ogólnych;
  turnieje@polskisquash.pl - kontakt w sprawach sportowych - turnieje/IMP;
  pls@polskisquash.pl - kontakt w sprawach sportowych - PLS/DMP;
  juniorzy@polskisquash.pl - kontakt w sprawach Programu Juniorskiego;
  licencje@polskisquash.pl - kontakt w sprawach aktywacji licencji sportowych.
 • Współpraca
  Waldek Kobus do 1/11/2022

Zarząd Polskiego Związku Squasha (10.02.2021-30.09.2022)

Współpraca


Zarząd Polskiego Związku Squasha (24.06.2020-10.02.2021)


Zarząd Polskiego Związku Squasha od dnia 29 września 2019


Zarząd Polskiego Związku Squasha (19.09.2019-24.06.2020)

   • Konrad Tyma
    Wiceprezes Zarządu PZSQ
   • Waldemar Kobus
    Członek Zarządu PZSQ

Zarząd Polskiego Związku Squasha od dnia 22 czerwca 2019

   • Katarzyna Saska-Grzybowska
    Prezes Zarządu PZSQ
   • Konrad Tyma
    Wiceprezes Zarządu PZSQ
   • Waldemar Kobus
    Członek Zarządu PZSQ

Zarząd Polskiego Związku Squasha styczeń 2018 - czerwiec 2019

Tomasz Banasiak
Prezes Zarządu PZSQ

Waldemar Paturej
Wiceprezes Zarządu PZSQ

Maciej Chądzyński
Członek Zarządu PZSQ