Zarząd Polskiego Związku Squasha serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Squashu.

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Squashu 

Termin: 6-8 marca 2020

Szczegóły zapytania znajdują się w formularzu, który zawiera m.in. kryteria konkursowe.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert realnych, z przekonaniem o możliwości ich poprawnego wykonania.

1. Ocenę ofert dokona wybrana Komisja Konkursowa, która składa się z 5 przedstawicieli: Prezesa PZSq, Członka Zarządu PZSq, przedstawiciela rodziców juniorów, przedstawiciela Komisji Technicznej i przedstawiciela Kolegium Sędziów.
2. Odpowiedzi z ofert zostaną zestawione automatycznie w sekcji Odpowiedzi niniejszej ankiety i stanowić będą podstawę do oceny przez członków Komisji Konkursowej.
3. Każdy z członków Komisji Konkursowej posegreguje propozycje od oferty najbardziej preferowanej do najmniej. Pierwsza pozycja otrzyma największą ilość punktów. która równa będzie ilości ofert. Każda następna pozycja o 1 punkt mniej. Następnie zostaną zsumowane listy z punktami 5 członków Komisji Konkursowej i policzone sumy punktów, co określi ostateczną klasyfikacje ofert.
4. Głównymi kryteriami oceny ofert przez członków Komisji Konkursowej są:
4.1 warunki rozgrywek jak jakość i ilość kortów, nagrody dla uczestników i dodatkowe usługi bezpośrednio związane z jakością prowadzonych zmagań sportowych przez uczestników;
4.2 plan promocji i marketingu turnieju;
4.3 stawki za udział w turnieju wraz z pakietami wyposażenia ponad standardowymi;
4.4 doświadczenie i zespół organizacyjny turnieju organizatora turnieju.
5. Każdy z członków Komisji Konkursowej podczas dokonywania walidacji oferentów w określonych wymiarach może interpretować odpowiedzi pod kątem uważanych przez niego najważniejszych aspektów do realizacji jak najlepszego przedsięwzięcia sportowego z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru na życzenie oferentów.
6. O wyborze PZSq poinformuje, zarówno indywidualnie każdego z Oferentów oraz ogłosi informację o wybranym organizatorze na stronie PZSq

Data zakończenia zbierania ofert: 08.01.2020 r. godz. 23:59

Termin ogłoszenia organizatora: 09.01.2020 r.
1.  Formularz zapytania ofertowego