Polski Związek Squasha ogłasza II etap konkursu na organizację turniejów rangi A w sezonie 2019/2020, do tej pory nieobsadzone terminy to:

  1. 29 listopada - 1 grudnia 2019 OPEN i DAMSKI
  2. 14-16 lutego 2020 OPEN i DAMSKI

Nowe założenia konkursowe do II etapu są następujące:

  • Zainteresowani mogą składać oferty na turniej łączony Turniej A, czyli DAMSKI i OPEN lub tylko na Turniej A DAMSKI, lub tylko na Turniej A OPEN.
  • W przypadku złożenia oferty na turniej tylko DAMSKI lub tylko OPEN wymaganie wobec obiektu maleje do 4 kortów.
  • Preferowane będą ośrodki, w których do tej pory nie zostały alokowane turnieje kategorii A.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14.10.2019.

Zapraszamy do udziału w konkursie.