Doping jest zasadniczo sprzeczny z duchem sportu. Celem działań zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie esencji olimpizmu i odzwierciedlenie prawdy w rywalizacji pomiędzy zawodnikami.

Duch sportu przejawia się postępowaniem zgodnie z następującymi wartościami:

  • zasada fair-play i uczciwość,
  • poszanowanie zdrowia,
  • doskonałość w działaniu,
  • poszanowanie reguł i prawa
  • poszanowanie samego siebie i innych,
  •  zabawa i radość.

Polski Związek Squasha wspiera promowanie ducha sportu zgodnego ze Światowym Kodeksem Antydopingowym (World Anti-Doping Code), a także podąża wytycznymi Światowej Federacji Squasha (World Squash Federation) w tym obszarze.

Zwracamy uwagę, że wśród tych wytycznych znajduje się możliwość testowania każdego uczestnika turnieju pod kątem obecności niedozwolonych substancji w organizmie. W przypadku stwierdzenia obecności takich substancji, zgodnie z wytycznymi WSF zostaną wyciągnięte konsekwencje.