Doping jest zasadniczo sprzeczny z duchem sportu. Celem działań zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie esencji Olimpizmu i odzwierciedlenie prawdy w rywalizacji pomiędzy zawodnikami.

Duch sportu przejawia się postępowaniem zgodnie z następującymi wartościami:

  • zasada fair-playi uczciwość,
  • poszanowanie zdrowia,
  • doskonałość w działaniu,
  • poszanowanie reguł i prawa
  • poszanowanie samego siebie i innych,
  •  zabawa i radość.

Polska Federacja Squashawspiera promowanie ducha sportu zgodnego z Kodeksem Antydopingowym(World Anti-Doping Code), a także podąża wytycznymi Światowej Federacji Squasha(World Squash Federation) w tym obszarze.

Zwracamy uwagę, że wśród tych wytycznych znajduje się możliwość testowania każdego uczestnika turnieju pod kątem obecności niedozwolonych substancji w organizmie. W przypadku stwierdzenia obecności takich substancji, zgodnie z wytycznymi WSF zostaną wyciągnięte konsekwencje.