Sprawozdanie za rok 2019 zatwierdzone podczas Walnego Zebrania Polskiego Związku Squasha które odbyło się w Warszawie w dniu 29 września 2020 roku zostało przesłane do Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu w celu zamieszczenia na stronie Ministerstwa.
Poniżej znajdują się:
- link do w/w dokumentów.
- pozostałe dokumenty czyli protokół oraz załączniki do Walnego Zebrania

//- Biuro PZSq