Warunki uczestnictwa w kursie

Do kursu WSF L3 rekomendacje wystawia Polski Związek Squasha, a w szczególności jego „ciało” wykonawcze, czyli Komisja Trenerska.

Kandydat do kursu WSF L3 musi wykazać się posiadaniem certyfikatu WSF L2 oraz pracować w obszarze tych kompetencji nie krócej niż 2 lata. Musi również biegle władać językiem angielskim, gdyż program kursu i prowadzenie w całości oparte jest o ten język.

Komisja trenerska po uzyskaniu pewności, co do słuszności wyboru kandydata rekomenduje go do Europejskiej Federacji Squasha jako uczestnika kursu WSF L3.

Rekrutacja

Ogłoszenie o kursie WSF L3 nadsyłane jest z biura WSF i następnie publikowane na łamach strony PZSQ.

Kandydaci do WSF L3 nadsyłają następnie zgłoszenia, które podlegają weryfikacji. Ostatecznie Komisja Trenerska wystawia rekomendacje dwóm kandydatom, bo taka liczba miejsc jest przyznawana na jeden kraj. Jeśli jest większa liczba kandydatów, po weryfikacji PZSQ zwraca się z prośbą o poszerzenie składu kandydatów na kurs.

Opłata za kurs podawana jest przez biuro Europejskiej Federacji Squasha, a następnie opublikowana jest przez PZSQ na strony internetowej.

Zarys kursu WSF L3

Kurs WSF L3 odbywa się z reguły w dwóch krajach Europejskich. Pierwsza część trwa 5 dni, druga 3 dni, a pomiędzy nimi jest okres około 3 miesięcy pracy z materiałem z kursu pierwszej części, tzw. Portfolio zawodników. Praca polega na przeprowadzeniu procesu treningowego opartego o identyfikację stanu faktycznego wytrenowania zawodników (minimum dwóch) i ułożeniu oraz przeprowadzeniu cyklu treningowego w celu wykazania progresu umiejętności zawodników. Wszystkie plany oraz przebieg i rezultaty tego procesu kandydat na trenera WSF L3 zapisuje i tworzy tzw. Portfolio zawodnika, które następnie broni przed Komisją Trenerską WSF podczas drugiego zjazdu.

Egzamin

Jak wspomniano wyżej, część egzaminacyjna to drugi trzydniowy zjazd, na którym kandydaci dzielą się swoim doświadczeniem z przeprowadzonej pracy, a następnie bronią swojego portfolio przed Komisją Trenerską. Egzamin odbywa się w języku angielskim.

Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną ocenę z egzaminu otrzymują certyfikat trenera WSF stopnia 3. Zostają też wpisani na stronę internetową Europejskiej Federacji Squasha.

Opracował
Maciej Chądzyński
Trener Squasha WSF L3