Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs przygotowawczy jest kursem otwartym. Oznacza to, że może w nim wziąć udział każdy niezależnie od posiadanych umiejętności gry w squasha. Kurs ten dedykowany jest osobom, które mają zamysł prowadzenia w przyszłości zajęć ze squasha w środowisku, w którym squash dopiero powstaje (nowe kluby, szkoły, małe ośrodki itd.) ale nie posiadają jeszcze wystarczającej bazy wiedzy i umiejętności do prowadzenia tych zajęć.

Drugą grupą osób dla których dedykowany jest ten kurs są osoby już grające w squash, ale nie posiadające przygotowania dydaktycznego do prowadzenia prostych form edukacji ruchowej. Program kursu pozwala na uzupełnienie tego obszaru kompetencji.

Rekrutacja

Ogłoszenie o kursie zostaje opublikowane na stronie Polskiego Związku Squasha i zawiera datę, miejsce, nazwisko prowadzącego oraz koszt niezmienny dla wszystkich regionów 850pln.

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci wysyłają zgłoszenie e-mailem na wskazany adres do korespondencji. Wszelkie formalności regulowane są po zakończeniu terminu zgłoszeń.

Krótki zarys kursu

Kurs przygotowawczy odbywa się w dwa weekendy oddzielone od siebie miesięczną przerwą.

Pierwsza część dwudniowa skierowana jest na dwa główne obszary kompetencji trenera:

  • wiedza i zrozumienie
  • metody przekazywania wiedzy.

W trakcie tej części kandydaci uczą się podstawowych narzędzi pracy trenera w obszarze motoryki ciała i wykorzystania jej do nauki prawidłowych podstawowych uderzeń w squashu. Uczą się podstaw diagnozowania błędów i rozwiązywania problemów z nimi związanych. Poznają metodykę uczenia pięciu podstawowych uderzeń Drive, Drop, Cross, Boast, Volley. Kandydaci uczą się metod przekazywania zdobytej wiedzy osobom początkującym oraz ćwiczą umiejętności progresywnego doboru ćwiczeń.

Poznają podstawy planowania sesji treningowej. Jest to moduł przeprowadzany podczas drugiego zjazdu. Rozumieją różnice i podobieństwa w przeprowadzeniu sesji indywidualnej i grupowej.

Program kursu kończy się assessment’em, czyli krótkim praktycznym sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu programu kursu.
Assessment polega na przeprowadzeniu dwóch około 20-sto minutowych zajęć z nauki squash na korcie w formie lekcji indywidualnej i lekcji grupowej. Assessment prowadzi trener, który przeprowadzał kurs.

Stawką assessmentu jest otrzymanie rekomendacji do kolejnego etapu certyfikacji czyli do kursu WSF L1. Aby takie rekomendacje otrzymać należy zaliczyć wszystkie trzy oceniane kompetencje:

  • wiedza i jej zrozumienie
  • przekazywanie wiedzy
  • progresywny dobór ćwiczeń w zaplanowanej sesji treningowej.

Wszyscy uczestnicy kursu przygotowawczego otrzymują certyfikaty z biura Polskiej Federacji Squasha zaświadczające ukończenie programu kursu. Uwaga! Ten certyfikat nie jest certyfikatem uprawnień zawodowych.

Osoby, które nie zaliczyły assessment’u otrzymują od prowadzącego informację zwrotną na temat obszarów do uzupełnienia, a następnie posiadają prawo do tzw. re-assessment’u. Uwaga! Ponowny assessment odbywa się u osoby, u której kandydat zdawał poprzedni assessment i jest poprzedzony uzgodnionym okresem czasu pracy nad uzupełnieniem obszarów kompetencji. Kandydat nie ponosi dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztu wynajęcia kortu w klubie, gdzie odbędzie się ponowny assessment.

Kursy przygotowawcze do WSF L1 odbywają się w regionach.

Osoby uprawnione do ich przeprowadzenia noszą miano Tutor’a.

Opracował
Maciej Chądzyński
Trener Squasha WSF L3