Warunki uczestnictwa w kursie.

W kursie WSF L2 mogą uczestniczyć trenerzy posiadający już certyfikat ESF L1 i pracujący w obszarze kompetencji z tego poziomu nie mniej niż pół roku.

Zarys kursu WSF L2

Kurs prowadzony jest przez Tutor’ów z Europejskiej Federacji Squasha i z reguły jest ich dwóch. W chwili obecnej kurs prowadzony jest w języku angielskim. Zatem jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie umiejętności zrozumienia i porozumiewania się tym językiem. PZSQ nie zapewnia translacji wykładów.
Kurs trwa 4 dni i zazwyczaj są to czwartek, piątek sobota i niedziela.

Głównym zakresem pracy podczas tego kursu jest dalsze pogłębianie procesu kompetencji trenera w zakresie treningu squasha. Głównym zadaniem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przyszłym trenerom WSF L2 w zakresie umiejętnej transformacji z poziomu początkującego do poziomu gry opartej o zwiększoną dokładność uderzeń w wymianach piłek i budowaniu skutecznej taktyki nakierowanej na kreowanie sytuacji na korcie sprzyjających zwiększeniu presji na przeciwniku, a w efekcie prowadzących do zdobycia punktu. Skuteczność i dokładność są podstawowymi parametrami wokół których zbudowany jest program kursu dający przyszłym trenerom narzędzia do ich poprawy.

Jest to jeszcze głębszy proces w zakresie budowania właściwej motoryki ciała i wykorzystania jej podczas gry, znacznie bardziej pogłębiony proces pracy z Percepcją Decyzją i Akcją oraz proces nakierowany na budowanie umiejętności gracza w sytuacjach otwartych wymian piłek (Open Skill Rally Situation).

Rekrutacja

Do kursu WSF L2 mogą zgłaszać się osoby posiadające już kompetencje z WSF L1 i pracujące na poziomie tych kompetencji nie krócej niż rok. Kandydaci nadsyłający swoje zgłoszenia mogą zostać poproszeni o udokumentowanie. Np. poświadczenie z klubu, w którym pracują.

Ogłoszenie o kursie zamieszczane jest na stronie Polskiego Związku Squasha w dziale Aktualności oraz Trenerzy.

Ogłoszenie zawiera datę miejsce, nazwiska Tutorów oraz cenę kursu, która obecnie została wyznaczona na poziomie 1450pln.
Kandydaci w odpowiedzi na ogłoszenie przesyłają swoje zgłoszenie e-mailem podając dane osobowe, dane klubu w którym pracują i opisują krótko swoje dotychczasowe doświadczenie z zakresu pracy trenera.

Komisja Trenerska zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych kandydata w szczególności w zakresie jego doświadczenia trenerskiego.

Egzamin

Egzamin odbywa się ostatniego dnia kursu czyli w niedzielę i jest formą sprawdzenia zakresu wiedzy uczestnika po kursie.
Niezmiennymi kompetencjami, które podlegają ocenie są:

  • wiedza i umiejętności z zakresu WSF L2,
  • umiejętności przekazywania tej wiedzy trenującym,
  • zaplanowanie progresywnej sesji treningowej na poziomie WSF L2.

Egzamin również jest prowadzony w formie praktycznego przeprowadzenia treningu na korcie w formie indywidualnej i grupowej. Czas trwania treningu to ok. 30minut. Aby móc uzyskać certyfikat należy zaliczyć wszystkie te obszary.

W razie niepowodzenia Tutor WSF L2 wskazuje brakujące obszary kompetencji, które muszą być uzupełnione. Ponieważ w chwili obecnej tutorzy pochodzą spoza obszarów Polski, uczestnicy kursu muszą uzgodnić z nimi okres pracy uzupełniającej i możliwość oraz formę podejścia do egzaminu poprawkowego. Uwaga! PZSQ ani Komisja Trenerska nie bierze na swoje barki odpowiedzialności za niedomówienia pomiędzy kandydatem a Tutorem w tej kwestii.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę egzaminu otrzymują certyfikaty z biura Europejskiej Federacji Squasha, które również są uprawnieniami zawodowymi na terenie Unii Europejskiej.

Opracował
Maciej Chądzyński
Trener Squasha WSF L3