Decyzją Zarządu PZSQ powołany został nowy skład Komisji Technicznej:

Grzegorz Mikuła – przewodniczący
Joanna Wilińska
Mateusz Wicher
Kajetan Lipski
Paweł Szostek

Głównymi wytycznymi Zarządu dla Komisji Technicznej będą:

- rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych Regulaminami w czytelny i powtarzalny sposób
- transparentność postępowania (wszystkie wnioski i decyzje na stronie)
- przygotowanie rekomendacji w sprawie nowych RR na kolejny sezon
- drastyczne ograniczenie zmian rozstawień nie wynikających z rankingu zwłaszcza dla polskich zawodników, promowanie uczestnictwa w turniejach i jak największej liczby interesujących meczów dla publiczności.
- zbadanie plagi walkowerów i zaproponowanie ograniczających ją rozwiązań

We wszystkich kwestiach wymienionych powyżej, wnioski należy kierować na adres mailowy komisjatechniczna@polskisquash.pl