Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Związku Squasha przedstawiamy strategię rozwoju sportu squash na lata 2018 – 2024. Zawiera ona informacje o bieżącym stanie polskiego squasha i wskazuje kierunki rozwoju w zakresie organizacji, szkoleń, rywalizacji sportowej, zawodników i innych interesariuszy związanych z tą dyscypliną sportu.

Niniejszy dokument należy potraktować kierunkowo i Zarząd zakłada w początkowym okresie jego regularną aktualizację. Jest rzeczą całkowicie naturalną także, że strategia Polskiego Squasha powstała w ścisłym powiązaniu z dorobkiem Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha (PFS), które w latach 2002 – 2017 pełniło funkcję jedynej narodowej organizacji w sporcie squash będąc jednocześnie w tych latach członkiem Europejskiej (ESF) i Światowej (WSF) Federacji Squasha.

Pierwsze założenia zawarte w niniejszej strategii zostały sformułowane w latach 2015 – 2016 doprowadzając do ogłoszenia przez Prezesa PFS Tomasza Banasiaka w dniu 25 czerwca 2016 r. konieczności zakładania klubów sportowych w myśl ustawy o sporcie, w celu uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

‘Klub, to nie tylko ministerialny program wspierania sportu, to miejsce, gdzie stawia się pierwsze kroki na korcie, poznaje się pierwszego trenera, rozgrywa się pierwsze mecze, zawiązuje sportowe przyjaźnie. Klub sportowy to także poważny partner dla biznesu czy lokalnych władz.’

Przypomina o tym wydarzeniu niniejszy list do Wielbicieli Squasha:
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/05/Kluby-sportowe-w-Polskim-Squashu.pdf

Klub sportowy, posiadający własne korty lub współpracujący z właścicielami obiektów squashowych zajmuje kluczowe miejsce w strategii Polskiego Squasha.

Kolejne założenia ujęte w strategii zostały poczynione na przełomie 2017 i 2018 r. W pierwszej kolejności po zakończeniu Igrzysk Sportowych (The World Games 2017), które były zwieńczeniem strategii PFS na lata 2014 – 2017, a także Programu Przygotowania Reprezentacji do startu w tej imprezie, nastąpiła zmiana priorytetów i celów działań rozwojowych na bardziej perspektywiczne, związane, nie tylko z nazwy, z Igrzyskami Olimpijskimi Paris 2024. W momencie zarejestrowania w styczniu 2018 r. Polskiego Związku Squasha nastąpiło też potwierdzenie możliwości i konieczności oparcia rozwoju sportu squash o nową organizację i nowe zależności.

Pisaliśmy o tych elementach w niniejszych publikacjach:
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/05/Paris-2024-komunikat-Prezesa.pdf
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/05/List-otwarty-z-02.02.2018.pdf

Wreszcie kolejny krok w budowaniu założeń strategicznych został poczyniony wiosną tego roku. Na nieoficjalnej części Walnego Zebrania PZSQ zostały omówione i przedyskutowane z obecnymi delegatami zagadnienie związane z kadrą Polski, systemu rozwoju i organizacji sędziów w Polsce oraz założenia promocyjne, marketingowe i wizerunkowe. Nieco później omówione zostały ewolucyjne zmiany w systemie rozgrywek indywidualnych i drużynowych, które zostały wdrożone po objęciu przez Polski Związek Squasha rozgrywek od lipca 2018 r.

Szczegóły tego etapu przedstawiają załączone komunikaty:
https://polskisquash.pl/aktualnosc/walne-zebranie-czlonkow-pzsq-3/
https://polskisquash.pl/komunikaty/rozgrywki-pod-patronatem-polskiego-zwiazku-squasha/

Finalne prace nad strategią zostały przeprowadzone w październiku i listopadzie b.r. W szczególności obejmowały one zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, opracowanie wzorca dokumentu strategii rozwoju i praca w grupach nad treściami ujętymi w poszczególnych działach, rozpoczynając od misji i wizji PZSQ.
Dzisiaj jednak już spoglądamy w przyszłość publikując dokument, który ma być drogowskazem w kolejnych latach, mobilizować do aktualizacji kierunku po przebyciu kolejnych mil.

Na początku tej nowej drogi widzimy także, jak wiele pracy nas czeka i zapraszamy chętne i kompetentne osoby, kierujące się pasją i gotowe na poświęcenie na rzecz squasha, które chciałyby dołączyć do budowy nowej organizacji sportu squash.

Strategia rozwoju Polskiego Squasha obejmuje:
a. Rys historyczny,
b. Misję i wizję,
c. Analizę sytuacji sportu i jego otoczenia oraz SWOT,
d. Cele strategiczne,
e. Obszary działania,
f. Plan wdrażania i system monitorowania,
g. Plan finansowy i źródła finansowania.

Polski Związek Squasha to nie tylko ogólnopolskie rozgrywki amatorskie i reprezentacja Polski. PZSQ to gospodarz sportu squash na terenie całego kraju oraz polski reprezentant tego sportu na całym świecie. Zadania PZSQ w tym zakresie realizuje razem z całym środowiskiem squashowym i w ścisłej z nim współpracy.

Zarząd
Polskiego Związku SQuasha
Passionate For Squash