Walne Zebranie Polskiego Związku Squasha 16 czerwca 2018 r.

W sali konferencyjnej warszawskiego biurowca firmy As-Bud przy alejach Jerozolimskich w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego odbył się zjazd delegatów członków Polskiego Związku Squasha.

W porządku obrad znalazło się wiele punktów, a do głównych z nich należały prezentacje aktualnych władz PZSQ, kandydatów do władz oraz przedstawienie istotnych zagadnień dla Polskiego Squasha i dyskusja nad nimi. W związku z patem wynikającym z równego podziału głosów (50% / 50%) podczas głosowania nad pierwszym punktem porządku obrad, mimo ogłoszenia trzech przerw w celu wyjścia z powstałego impasu, po upływie niemal trzech godzin, Prezes Zarządu PZSQ Tomasz Banasiak, pełniący obowiązki tymczasowego przewodniczącego, postanowił zamknąć oficjalne posiedzenie, umożliwiając ponowne zwołanie Walnego w terminie późniejszym.

Po zamknięciu oficjalnego zebrania, obecni delegaci na prośbę Prezesa PZSQ kontynuowali obrady korzystając z obecności specjalnie zaproszonych gości, którzy zaprezentowali wcześniej przygotowane materiały związane z istotnymi zagadnieniami dla Polskiego Squasha, w szczególności:

  • System szkolenia i organizacja sędziów squasha, p. Paweł Winiarczyk,
  • Program szkolenia zawodników ‘Paryż 2024’, p. Anna Jurkun,
  • Strategia komunikacji i PR Polskiego Związku Squasha, p. Tomasz Peukert.

Obecni delegaci mieli okazję zapoznać się z propozycją nowej organizacji sędziów ukierunkowaną na ich rozwój i przedyskutować najważniejsze cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Przyznano, że jednym z pierwszych zadań stojących przed PZSQ jest weryfikacja aktualnej listy sędziów w związku z tym, że część z nich nie działa dziś aktywnie i nie uczestniczy w sędziowaniu turniejów squasha. Zwrócono uwagę, że w odróżnieniu od trenerów squasha, którzy realizują się przez prowadzenie treningów jednocześnie umożliwiających pracę zarobkową, sędziowie squasha działają dzisiaj niemal całkowicie społecznie.

Przedstawiony plan wzbudził przeświadczenie, że może on doprowadzić do zwiększenia liczby sędziów, a nowo utworzone Kolegium Sędziów PZSQ będzie znakomitym łącznikiem ze środowiskiem sędziowskim.
Kolejnym tematem, któremu poświęcono czas, była Reprezentacja Polski Seniorów i Juniorów. Prezentująca ten program Trener Koordynator Kadry Narodowej Anna Jurkun omówiła strukturę systemu szkolenia w programie z lat 2014 – 2017, założenia programowe, a także podsumowała plany i realizację finansową tego okresu.

Zwrócono uwagę, że dzięki środkom prywatnym, jakimi dysponuje Polski Squash w głównej mierze z opłat turniejowych (wówczas Polska Federacja Squasha) pozyskano także fundusze publiczne poprzez programy Ministerstwa Sportu i Turystyki umożliwiające szkolenie kadry na niespotykanym wcześniej poziomie.

Omówiono kilka elementów, między innymi różnicę kwotową między potrzebami szkoleniowymi Reprezentacji Polski, a jej rzeczywistą realizację, która była nawet trzykrotnie mniejsza. Podkreślono, że poziom dofinansowania publicznego oraz konieczność znaczącego procentowo wkładu własnego (nawet ponad 50%) jest spowodowana także brakiem sukcesów polskich squashystów w znaczących imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej. Poprzez analizę silnych i słabych stron Reprezentacji Narodowej oraz zagrożeń i szans, dyskusja została skierowana na założenia programu Paryż 2024, strukturę systemu szkolenia oraz zasady selekcji.

Na koniec nieformalnej części zjazdu delegatów omówiono podstawowe i ważne elementy komunikacji i public relations, które Polski Związek Squasha powinien wziąć pod uwagę podczas tworzenia w przyszłości swojej własnej strategii. Animatorem tej części spotkania był właściciel zarządzający agencji reklamowej dogłębnie zaznajomiony z historią Polskiego Squasha, specyfiką sportu i osób z nią związanych. Zwrócono uwagę, że choć trudno jest mierzyć efekt marketingowy działań komunikacji i PR, to bez wątpienia przyczyniają się one do popularności dyscypliny wśród społeczeństwa, jej postrzegania, a przez to do rozwoju wszystkich powiązanych ze squashem stron takich, jak kluby sportowe, gracze weekendowi, zawodnicy kwalifikowani, trenerzy, sędziowie, organy władzy państwowej i lokalnej, inne sporty, czy także media w szerokim znaczeniu tego słowa. Prezentacja została uznana za inspirującą wybiegając poza tradycyjnie omawiane tematy podczas tego rodzaju spotkań.

Prezes Polskiego Związku Squasha Tomasz Banasiak podsumował:

Nie wyszło nam zupełnie z częścią formalną zjazdu delegatów. Tak się zdarza w młodych demokracjach, do których z pewnością zalicza się PZSQ. Ważne jest jednak, że związek może kontynuować przekształcenie organizacyjne Polskiego Squasha. Jednocześnie, druga część spotkania pokazała, jak wiele łączy środowisko squashowe, jak możemy wspólnie konstruktywnie omawiać ważne tematy dla przyszłości squasha w Polsce. Niemal wszyscy delegaci pozostali w sali, choć zaskoczyło mnie wyjście jednego z kandydatów do zarządu. Jestem przekonany, że Polski Związek Squasha budując na dorobku osób związanych przez 15 lat z PFS z sukcesem zrobi ten ‘trzeci krok’ w rozwoju tej pasjonującej dyscypliny.

Niejako symbolicznym potwierdzeniem zmian dokonujących się w Polskim Squashu może być wykorzystanie elektronicznego systemu głosowania podczas obrad – pierwszy raz w historii. Dzięki współpracy z firmą Programer Centrum z Ksawerowa, głosowania odbywały się za pomocą specjalnych breloków i po bardzo krótkim wprowadzeniu oraz wyjaśnieniach ze strony osób obsługujących, odbywały się bardzo sprawnie.