Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i w konsekwencji utworzenia Polskiego Związku Squasha, mamy przyjemność ogłosić kolejne zmiany organizacyjne w Polskim Squashu.

Zgodnie z Ustawą o Sporcie polski związek sportowy ma wyłączne prawo organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, ustanawiania i realizacji reguł organizacyjnych i sportowych we współzawodnictwie sportowym, z wyjątkiem reguł dotyczących dopingu w sporcie. Tegoroczne Indywidualne Mistrzostwa Polski w Kielcach i niedawno zakończone Drużynowe Mistrzostwa Polski w Krakowie były ostatnimi imprezami mistrzowskimi w Polskim Squashu organizowanymi przez Polską Federację Squasha.

W następstwie przyjętego wcześniej planu, Polski Związek Squasha uznał wyniki obu imprez mistrzowskich i po zakończeniu tej drugiej imprezy oficjalnie obejmuje patronatem wszystkie rozgrywki ogólnopolskie rozgrywające się do tej pory pod patronatem PFS.

W związku z tym od początku lipca 2018 r. zmianie ulega oficjalny partner dla rozgrywek ogólnopolskich na Polski Związek Squasha, wystawca dokumentów księgowych związanych z opłatami za rozgrywki, płatnik nowo zaciąganych zobowiązań w imieniu Polskiego Squasha oraz adresy mailowe, NIP, KRS oraz numer konta bankowego.

Jednocześnie, wobec potrzeby kontynuacji procesu administrowania Polskim Squashem i faktu, że Polska Federacja Squasha przestała być organizatorem rozgrywek ogólnopolskich, mamy przyjemność ogłosić, że osoby zajmujące się organizacją Polskiego Squasha i kontrolą rozgrywek pozostają te same. Podobnie, adres rejestrowy oraz Biura PZSQ jest taki, jak w przypadku PFS, co pozwala na zachowanie płynności organizacyjnej.

W nawiązaniu do spotkań informacyjnych, które miały miejsce w Poznaniu, Krakowie i Warszawie oraz prezentacji dorobku osób związanych i współpracujących ze Stowarzyszeniem PFS, Polski Squash dokonuje ‘trzeciego kroku’ w swoim rozwoju, który oparty jest na Polskim Związku Squasha od momentu jego utworzenia. Dzięki pełnej współpracy pomiędzy PFS i PZSQ, przekształcenie organizacyjne Polskiego Squasha pozwoliło na pełne i płynne przejście utrzymując jednolitość organizacyjną, zasad i reguł.

Niezwykle ważne dla Polskiego Squasha jest także utrzymanie spójnego finansowania. Dzięki przychodom z turniejów amatorskich, polskiej ligi squasha, sponsorów i partnerów oraz w następstwie pozyskania funduszy publicznych, możliwe jest finansowanie reprezentacji Polski Seniorów i Juniorów, lokalnych programów juniorskich oraz administracji Polskiego Squasha.

Szanowni Państwo, na wprowadzenie niniejszych zmian wybraliśmy okres letni, który tradycyjnie jest nieco mniej aktywny. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas jeszcze trochę pracy niezbędnej do dokończenia procesu przekształceń organizacyjnych. Dokładamy wiele starań, by nie były one zbyt kłopotliwe, ale prosimy o cierpliwość.

Wkrótce kolejne informacje.

Zachęcamy też do zapoznania się z przygotowanymi Pytaniami i Odpowiedziami.

Z poważaniem

Zarząd
Polskiego Związku SQuasha
Passionate For Squash

Dane:
Polski Związek Squasha, adres ul. Leszno 8/1, 01-192 Warszawa
NIP 527-28-35-891, KRS 0000714718, REGON 369334382
Konto bankowe:
mBank 92 1140 2004 0000 3902 7747 1325
mBank 19 1140 2004 0000 3102 7776 5874 (rozgrywki powszechne)

Strona Polskiego Związku Squasha
Kalendarz turniejów rozgrywanych pod patronatem PZSQ
Ranking PZSQ

Jakub Zalotyński, Sekretarz Generalny, email: j.zalotynski@polskisquash.pl
Biuro Polskiego Związku Squasha: Ewa Berowska, Justyna Gawron
Tel: +48 12 443 15 32 email: biuro@polskisquash.pl

 

Pytania i Odpowiedzi (Q&A)

1) Skąd ta zmiana organizacyjna w polskim squashu?

Polski Związek Squasha jest jedyną uprawnioną organizacją w Polsce prowadzącą rozgrywki ogólnopolskie o tytuły mistrzów Polski, regulującą rozgrywki i ustanawiającą reguły współzawodnictwa sportowego w sporcie squash. Po dokonaniu rejestracji PZSQ w KRS między innymi na wniosek Polskiej Federacji Squasha, która stała się Członkiem PZSQ, naturalną konsekwencją stało się przeniesienie wielu zagadnień związanych z już wypracowanym przez PFS know-how do PZSQ. Zostały uzgodnione terminy i rozpoczęcie procesu rozwoju tych zagadnień w nowo powstałym środowisku, jakim jest Polski Związek Squasha. Jednocześnie, jak stwierdził to prezes PZSQ i PFS p. Tomasz Banasiak w swoim liście w lutym 2018 r. PFS osiągnął swój ‘sufit organizacyjny’, jako stowarzyszenie osób fizycznych. Choć zasługi osób związanych z PFS są wielkie w budowaniu Polskiego Squasha, to organizacja ta osiągnęła kres swoich możliwości. Dowodem tego może być ostatnie Walne PFS z 17 czerwca 2018 r. w którym uczestniczyło zaledwie czterech członków Stowarzyszenia, panowie: Tomasz Banasiak, Maciej Kliś, Robert Łuniewski i Waldemar Paturej. Polski Związek Squasha jest oparty o kluby sportowe i inne osoby prawne, które mogą zapewnić dalszy rozwój Polskiego Squasha.

2) Z kim należy prowadzić korespondencję w sprawach turniejowych, przekazywania wyników, licencji zawodniczych?

Wszelkie sprawy związane z turniejami lub zawodnikami biorącymi udział w turniejach, także wysyłanie wyników turniejowych prosimy kierować wyłącznie do Biura Polskiego Związku Squasha. PZSQ nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za korespondencję kierowaną w inne miejsca.

3) Mój turniej został już wpisany do kalendarza PFS i opłacony – czy teraz przepadnie?

Nie, wszystkie opłacone i zgłoszone turnieje ‘z automatu’ trafiają do kalendarza rozgrywek Polskiego Squasha (Polskiego Związku Squasha) i nie trzeba nic dodatkowego robić. Wyniki z takiego turnieju zostaną ujęte w ogólnopolskim rankingu Polskiego Squasha na takich samych zasadach, jak wcześniej. Wszystkie nowe turnieje prosimy o zgłaszanie już na adres biuro@polskisquash.pl i opłacanie zgodnie z wystawionym dokumentem księgowym na nowe konto. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem PZSQ, z p. Ewą Berowską lub p. Justyną Gawron.

4) Czy licencje zawodnicze trzeba będzie odnawiać?

Nie, wszystkie licencje zawodnicze PFS zostały uznane przez Polski Związek Squasha i stają się licencjami zawodniczymi Polskiego Squasha (PZSQ). Przez najbliższe dni i tygodnie nastąpi okres ich weryfikacji. W przypadku chęci rezygnacji w rozgrywkach Polskiego Squasha wystarczy taki fakt zgłosić do Biura PZSQ w postaci przesłanej wiadomości e-mail.

5) Czy uczestnicząc w rozgrywkach indywidualnych pod patronatem PZSQ muszę mieć badania?

Nie, z wyjątkiem IMP 2019. W sezonie 2018/2019, rozgrywki w turniejach rangi A, B i C oraz Masters są traktowane, jako rozgrywki amatorskie (powszechne). Stąd też w myśl Regulaminu, nie ma obowiązku badań lekarskich ani ubezpieczenia. Jednakże, Indywidualne Mistrzostwa Polski w roku 2019 będą już rozgrywkami kwalifikowanymi, ważne badania i ubezpieczenie będzie obowiązkowe. Do kwalifikacji do IMP będzie brany pod uwagę ogólnopolski ranking Polskiego Związku Squasha.
Niezależnie, PZSQ rekomenduje wszystkim uczestnikom rozgrywek przechodzenie regularnych badań lekarskich oraz ubezpieczanie się. Squash jest bardzo intensywnym sportem i podobnie, jak w innych sportach regularne badanie się jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

6) Jako członek PFS miałem zniżkę we wpisowym do turniejów, czy ją straciłem?

Zniżka związana z członkostwem w PFS (tzw. zniżka PFS) pozostaje ważna w turniejach Polskiego Squasha (PZSQ) co najmniej do końca sezonu 2018/2019, czyli do 31 sierpnia 2019 r. Lista osób uprawnionych do korzystania ze zniżki obejmuje listę członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w WZ PFS w dniu 17 czerwca 2018 r.

7) Czy członkowie PZSQ mają jakieś preferencje w organizacji turniejów Polskiego Squasha?

Tak, kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej będące członkami Polskiego Związku Squasha są zwolnione z wnoszenia opłaty turniejowej w przypadku organizacji turniejów rangi B i C w sezonie 2018/2019.

8) PFS była członkiem Światowej i Europejskiej Federacji Squasha i reprezentowała Polski Squash za granicą, czy Polski Związek Squasha jest teraz takim członkiem?

Polski Związek Squasha na mocy Ustawy o Sporcie jest zobowiązany należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Już w lutym, zaraz po rejestracji PZSQ oficjalnie zastąpił PFS i stał się jedyną polską organizacją reprezentującą Polski Squash oraz jedyną organizacją w Polsce reprezentującą Światowy i Europejski Squash oraz mogącą korzystać z praw członków tych organizacji, np. wystawiania reprezentacji Polski. Zgodnie ze statutem Światowej Federacji Squasha tylko jedna organizacja może reprezentować dany kraj w światowym squashu. Niniejsza zmiana, dzięki osobistemu zaangażowaniu prezesa PZSQ p. Tomasza Banasiaka, występującego jednocześnie w roli prezesa PFS spotkała się z aprobatą zarówno ze strony władz WSF i ESF, jak i ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.