Bardzo istony paragraf w przepisach - PRZESZKADZANIE #12, przeczytaj wyciąg z przepisów oraz ściagnij tabelkę i ją zapamiętaj, pomoże ci to ułatwić grę na korcie z twoim partnerem

12. PRZESZKADZANIE
12.1 Zawodnik, którego obrót ma na celu odebranie piłki ma prawo do swobody zagrania. Przeciwnik musi takie zagranie umożliwić.
12.2 Aby uniknąć przeszkadzania, przeciwnik musi dołożyć wszelkich starań, aby uderzający:
12.2.1 mógł bez przeszkody bezpośrednio dotrzeć do piłki po wykonaniu odpowiedniego ruchu w jej kierunku;
12.2.2 widział czysto odbicie piłki od ściany przedniej;
12.2.3 miał wystarczająco miejsca na wykonanie uzasadnionego zamachu aby odbić piłkę;
12.2.4 mógł bezpośrednio zagrać piłkę w dowolną część ściany przedniej.
12.3 Jeżeli przeciwnik nie spełni któregoś z wymogów zapisanych w zasadzie 12.2 mamy do czynienia z przeszkadzaniem, nawet jeżeli dokonał wszelkich starań, aby przeszkadzania uniknąć.
12.4 Nadmierny zamach gracza może przeszkadzać przeciwnikowi, gdy jest ostatnim elementem uderzenia piłki.
12.5 Zawodnik, wobec którego istnieje możliwość że wystąpiło przeszkadzanie może zdecydować o kontynuowaniu gry lub jej zatrzymaniu i zgłoszeniu apelacji sędziemu.
12.5.1 Zawodnik domagający się letu lub "stroke'a" powinien wywołać "let please".
12.5.2 Apelować może tylko ten zawodnik, który ma właśnie uderzyć piłkę. Musi apelować albo natychmiast w momencie pojawienia się przeszkadzania lub, też później pod warunkiem że w widoczny sposób nie próbował kontynuować gry od miejsca wystąpienia, bez niepotrzebnego opóźnienia.
12.6 Sędzia powinien zdecydować, czy uznać apelację i powinien ogłosić swoją decyzję wywołaniem "No let", "Stroke to (nazwisko zawodnika)", lub "tak let" (yes let)(patrz tablica w załączniku 4.1). Sędzia sam podejmuje wszystkie decyzje, które są ostateczne. Jeżeli sędzia nie jest pewny powodu apelacji może poprosić zawodnika o wyjaśnienie.
12.7 Sędzia nie może ogłosić letu i zawodnik powinien przegrać wymianę jeżeli sędzia uzna, że:
12.7.1 nie wystąpiło przeszkadzanie lub było tak nieznaczne, że widok piłki, możliwość dotarcia do niej oraz swoboda jej zagrania nie zostały zakłócone;
12.7.2 wystąpiło przeszkadzanie, ale zawodnik nie byłby w stanie wykonać poprawnego uderzenia lub też nie dołożył wszelkich starań aby dojść do piłki i ją uderzyć;
12.7.3 zawodnik minął miejsce wystąpienia przeszkadzania i kontynuował grę;
12.7.4 zawodnik wykreował przeszkadzanie kierując się w stronę piłki.
12.8 Sędzia powinien przyznać zawodnikowi "stroke" jeżeli:
12.8.1 przeciwnik nie dołożył wszelkich starań w celu uniknięcia przeszkadzania, a zawodnik mógłby wykonać poprawne uderzenie;
12.8.2 przeciwnik dołożył wszelkich starań aby uniknąć przeszkadzania, ale jego pozycja uniemożliwiła zawodnikowi wykonanie uzasadnionego zamachu, a zawodnik byłby w stanie wykonać poprawne uderzenie;
12.8.3 przeciwnik dołożył wszelkich starań aby uniknąć przeszkadzania ale zawodnik byłby w stanie wykonać uderzenie wygrywające;
12.8.4 zawodnik powstrzymał się od uderzenia piłki, która gdyby została zagrana, kierując się bezpośrednio na ścianę przednią, uderzyła by przeciwnika; lub po odbiciu od ściany bocznej byłaby piłką wygrywającą (chyba że mają zastosowanie przepisy o obracaniu lub kolejnej próbie uderzenia).
12.9 Sędzia powinien ogłosić let jeżeli miało miejsce przeszkadzanie, którego starał się uniknąć przeciwnik, a zawodnik mógł wykonać poprawne uderzenie.
12.10 Sędzia nie powinien przyznać "stroke'a" zawodnikowi, który spowodował przeszkadzanie poprzez nadmierny zamach.
12.11 Sędzia może ogłosić let na podstawie zasady 12.9 lub przyznać "stroke" na podstawie zasady 12.8 bez apelacji, jeżeli konieczne jest zatrzymanie gry.
12.12 Sędzia, w przypadku wystąpienia przeszkadzania, może również zastosować zasadę 17. Sędzia powinien przerwać grę, jeżeli nie została wcześniej wstrzymana i zastosować odpowiednią karę jeżeli:
12.12.1 zawodnik dokonał znacznego lub umyślnego kontaktu fizycznego z przeciwnikiem;
12.12.2 zawodnik naraził na niebezpieczeństwo przeciwnika po przez obszerny zamach.

Opracowanie Arek Saliński