Walne Zebranie PZSq

Warszawa. 31.08.2022

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Squasha, zgodnie z par. 22 pkt. 1-4 oraz par. 23 pkt. 1 Statutu Związku informuję, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Squasha odbędzie się w terminie 30 września (piątek) 2022 o godzinie 11:00 w Sali Centrum Konferencyjnego AS-Bud mieszczącej się w budynku Central Tower przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie.

Przy braku kworum Walne odbędzie się w drugim terminie, w tym samym miejscu, tego samego dnia o godz. 12.00

W załączeniu, zgodnie z par. 22 pkt. 3 Statutu projekty regulaminu oraz porządku obrad.

Dodatkowo Członków pragnących zmienić swojego przedstawiciela na Walnym zebraniu, proszę zgodnie ze Statutem o dostarczenie na dwa dni przed Zebraniem na adres biuro@polskisquash.pl informacji na załączonym formularzu o delegowaniu swojego przedstawiciela na Walne podpisanej zgodnie z aktualną reprezentacją.

Za Zarząd

/-/ Waldek Kobus

Polski Związek Squasha