Polski Związek Squasha ogłasza konkurs na organizację Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu, które zostały zawarte w piśmie przewodnim oraz formularzach ofertowych.

Poszczególne etapy konkursu dotyczą danej imprezy i będą przeprowadzone po kolei, sekwencyjnie na każde z tych wydarzeń. Po rozstrzygnięciu poprzedzającego etapu konkursu będą przyjmowane oferty na kolejny.

Daty przyjmowania zgłoszeń:

  • MST 2019 - 25.10.2018
  • IMP 2019 - 08.11.2018
  • DMP 2019 - 22.11.2018
  • MIMP 2019 - 07.12.2018