Polski Związek Squasha zgodnie z informacją Zarządu zawartą w komunikacie z lipca 2018, przypomina że Indywidualne Mistrzostwa Polski i Drużynowe Mistrzostwa Polski są rozgrywkami kwalifikowanymi. Zgodnie z obowiązującym prawem, wiąże się to z koniecznością posiadania przez zawodników, ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia – komunikat

Przypominamy o konieczności upewnienia się czy zawodnicy posiadają ważne badania oraz ubezpieczenie.

Zgodnie z podanymi informacjami procedura wydawania orzeczeń lekarskich uległa uproszczeniu, zgodnie z komunikatem.