Zgodnie z informacjami, które pojawiły się dzisiaj w mediach ulegają zmianie zasady kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Po kilkunastu latach starań środowisk sportowych w Polsce, udało doprowadzić się do zmian w krytykowanym sposobie wystawiania tzw. zaświadczeń lekarskich zawodnikom oraz kryteriów ich udzielania. Problematycznymi kwestiami była częstotliwość badań, raz na sześć miesięcy, ograniczenie uprawnień do limitowanej liczby lekarzy, często długie kolejki w przychodniach, brak możliwości wykonania badań w wielu regionach kraju, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach oraz, ze względu na limity NFZ, wysokie koszty podbicia "kart zdrowia sportowca".

Jest to istotna informacja dla całego środowiska squashowego. Przypominamy, że zgodnie z komunikatami z 4 lipca 2018 r. i późniejszymi, aby uczestniczyć w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski 2019, zgodnie z obowiązującym prawem konieczne jest posiadanie ważnych badań lekarskich. Ze względu na intensywność sportu squash, bez względu na stan prawny, Zarząd PZSQ rekomenduje wszystkim grającym regularne badanie się i posiadanie aktualnego badania lekarskiego.

https://polskisquash.pl/komunikaty/rozgrywki-pod-patronatem-polskiego-zwiazku-squasha/
https://polskisquash.pl/komunikaty/kolegium-sedziow-i-komisja-techniczna-pzsq/
https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/08/Pismo-przewodnie-RRI-2018-19.pdf

Tomasz Banasiak, Prezes Polskiego Związku Squasha skomentował:

"To znakomity news przed weekendem. Przez ostatnie lata ten temat wielokrotnie pojawiał się w dyskusjach podczas spotkań z innymi związkami. Pamiętam, jak jako profesjonalny zawodnik byłem obligowany przez mój klub sportowy do regularnych wizyt w przychodni. Choć dzięki klubowi nie było to może zbyt uciążliwe, to wiele z tych wizyt można by określić, jako ‘fikcyjne’. Cieszę się, że do tej zmiany doszło zanim tak naprawdę obowiązek badań dotknął Polski Squash. Dziękuję bardzo tym wszystkim działaczom, którzy przyczynili się do tej zmiany. Wydaje się, że szczególną rolę odegrał tu Polski Związek Piłki Nożnej, w przypadku którego ta zmiana dotyczy dziesiątek tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych".

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. podstawowe zmiany obejmują:

  • Ważność badań lekarskich 1 rok;
  • Prawo do wydawania orzeczeń także lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu);
  • Brak wymogu przeprowadzania badań w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 roku życia;
  • Doprecyzowanie przedmiotowe i podmiotowe badań.