Szanowni Państwo,

W następstwie dzisiejszego komunikatu związanego z ogólnopolskimi rozgrywkami Polskiego Squasha, jest nam miło poinformować o decyzjach Zarządu powiązanych z organizacją PZSQ, w szczególności o utworzeniu Kolegium Sędziów PZSQ, Komisji Technicznej PZSQ oraz o przyjęciu niektórych istotnych wytycznych związanych z rozgrywkami indywidualnymi w Polsce.

Po wcześniejszych konsultacjach oraz otrzymaniu zgody wszystkich zainteresowanych, mamy przyjemność ogłosić składy utworzonych organów Polskiego Związku Squasha:

 • Kolegium Sędziów PZSQ:
  • Tomasz Bolechała,
  • Tomas Hrazsky,
  • Piotr Samborski,
  • Paweł Winiarczyk.
 • Komisja Techniczna PZSQ:
  • Wojciech Karwowski,
  • Piotr Kieruzal,
  • Jakub Wroniecki.

Serdecznie dziękujemy powołanym osobom za chęć kontrybuowania do rozwoju Polskiego Squasha i podjęcia się wyzwań stojących przed nami.
Dodatkowo w odniesieniu do Komisji Technicznej PZSQ, Zarząd wspólnie z powołanymi członkami postanowił podjąć działania zmierzające do uzupełnienia jej składu – działania zmierzające do tego celu będą prowadzone przez p. Wojciecha Karwowskiego razem z Biurem PZSQ.

Ponadto w następstwie konsultacji i dyskusji Prezesa Zarządu PZSQ Tomasza Banasiaka z p. Maciejem Klisiem, Prezesem Zarządu KS ‘Malaka Squash’, który opracował zagadnienie systemu rozgrywek PZSQ na potrzeby dyskusji na Walnym Zebraniu członków PZSQ, a także z p. Wojciechem Karwowskim z Komisji Technicznej, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu następujących istotnych zmian związanych z Rozgrywkami Indywidualnymi (amatorskimi / powszechnymi oraz kwalifikowanymi) Polskiego Squasha w sezonie 2018/2019. Komisja Techniczna PZSQ przejrzy także przepisy rozgrywek pod kątem ewentualnych zmian na bazie doświadczenia z ostatniego sezonu.

 1. Utrzymanie zniżki 10 PLN (tzw. ‘zniżka PFS’) we wpisowym do turniejów Polskiego Squasha dla członków Polskiej Federacji Squasha w całym sezonie 2018/2019, tj. do 31 sierpnia 2019 r. Lista osób obejmuje listę członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w WZ PFS w dniu 17 czerwca 2018 r. Obowiązuje od 2 lipca 2018 r.
 2. Zwolnienie klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej będących członkami Polskiego Związku Squasha z wnoszenia opłaty turniejowej w przypadku organizacji turniejów rangi B i C w sezonie 2018/2019. Obowiązuje od 2 lipca 2018 r.
 3. Podniesienie minimalnej puli nagród w turniejach seniorskich rangi A do 1800 PLN (Open) i 1200 PLN (Kobiet), z zachowaniem schematu podziału nagród bez zmian.
 4. W ocenach ofert konkursowych na turnieje zwiększenie wagi ‘promocji squasha’ kosztem 'wysokości wpłaty na rzecz związku'.
 5. W turniejach rangi A zwiększenie liczby dzikich kart do 3, w następujący sposób:
  a.  1 dzikiej karty – dla Organizatora do kwalifikacji,
  b.  2 dzikich kart – dla PZSQ do turnieju głównego, na wiosek Organizatora lub własny, o charakterze podniesienia atrakcyjności sportowej turnieju. Przyznanie dzikiej karty nie zmienia dotychczasowych zasad rozstawienia.
 6. Obowiązek wprowadzenie w turniejach rangi A tzw. live-scoring (wyniki ‘na żywo’ przez internet).
 7. Utrzymanie rozgrywek wszystkich rangi A, B i C oraz Masters w sezonie 2018/2019, jako rozgrywek amatorskich (powszechnych) bez konieczności posiadania ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Jednocześnie Zarząd PZSQ rekomenduje wszystkim grającym w turniejach squasha regularne przechodzenie badań lekarskich oraz ubezpieczanie się na wypadek nieszczęśliwych wypadków.
 8. Rozegranie Seniorskich i Juniorskich Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019, jako rozgrywki kwalifikowane z koniecznością posiadania ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Kwalifikacje do IMP 2019 odbędą się na podstawie ogólnopolskiego rankingu Polskiego Squasha będącego kontynuacją rankingu PFS.
 9. W turniejach rangi B, umożliwienie Organizatorowi przyznania 2 dzikich kart o charakterze podniesienia atrakcyjności sportowej turnieju i wystąpienia do KT o rozstawienie w turnieju na pozycjach od 1 – 4. Uproszczony tryb rozpatrywania takich wniosków opracuje KT.
 10. Przywrócenie rozstawienia 50% zawodników w turniejach Polskiego Squasha.
 11. Wprowadzenie drugiej niższej kategorii turniejów Masters dedykowanej lokalnym rozgrywkom. Opracowanie zasad tej kategorii Zarząd powierza KT.

Do czasu wprowadzenia w życie nowego Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych, czyli do końca sezonu 2017/2018, rozgrywki Polskiego Squasha rozgrywane są według dotychczasowych zasad ogłoszonych przez PFS (z wyjątkiem punktów 1 i 2, które obowiązują od 2 lipca 2018 r).

Zarząd
Polskiego Związku SQuasha
Passionate For Squash