Informacja Zarządu Polskiego Związku Squasha

 

Członkowie Polskiego Związku Squasha
Zainteresowani członkostwem Polskiego Związku Squasha

Szanowni Państwo,

Podczas ostatniego Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Squasha doszło do swoistej sytuacji patowej w czasie obrad wynikającej z równego podziału głosów (6 / 6). Delegaci nie byli w stanie już podczas głosowania nad pierwszym punktem porządku obrad wybrać przewodniczącego Walnego, a ogłoszenie trzech przerw nie pozwoliło na wyjście z powstałego impasu przez niemal trzy godziny.

Pełniący obowiązki tymczasowego przewodniczącego Prezes Zarządu PZSQ Tomasz Banasiak, postanowił zamknąć oficjalne posiedzenie, umożliwiając ponowne zwołanie Walnego w terminie późniejszym. Zgodnie z podsumowaniem dyskusji taka decyzja ma pozwolić na rozwiązanie problemów, które zostały wskazane przez delegatów PZSQ podczas obrad:

 • Konieczność wprowadzenia ‘wielu zmian’ do statutu PZSQ. Zgłoszenie propozycji zmian jest potrzebne, by ująć je w porządku obrad kolejnego Walnego.
 • Korekty Regulaminu Walnego. Podobnie, jak powyżej, otrzymanie propozycji zmian przez Zarząd umożliwi ujęcie ich w przygotowaniu zjazdu delegatów.
 • Rozpatrzenie przez Zarząd odwołań od odrzuconych wniosków członkowskich niespełniających stawianych wymogów.
 • Umożliwienie przystąpienia do Polskiego Związku Squasha większej liczby klubów;
  - w dwóch ostatnich punktach konieczność zarejestrowania delegata reprezentującego każdego członka związku.

Do dnia 5 lipca b.r. do Biura Polskiego Związku Squasha wpłynął jedynie jeden wniosek związany z powyższymi zagadnieniami, mimo, że kilku delegatów deklarowało ‘gotowe propozycje’.

Najwyraźniej potrzebne jest więcej czasu, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę letni sezon urlopowy, który wskazywali także delegaci zgłaszający swoje planowane nieobecności.

Biorąc to pod uwagę, Zarząd nie zdecydował się na zwołanie kolejnego Walnego i wyznaczenie już teraz nowego terminu. Aktualizacja informacji pojawi się po okresie letnich urlopów na przełomie sierpnia i września.

Tymczasem Zarząd w okresie ostatnich trzech tygodni zrealizował zaplanowane wcześniej działania, o których ostatnio pisaliśmy i do których należą:

 • Utworzenie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Squasha.
 • Powołanie Komisji Technicznej Polskiego Związku Squasha.
 • Utworzenie Komisji Trenerskiej Polskiego Związku Squasha.
 • Publikacja Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych Polskiego Squasha.
 • Udostępnienie ogólnopolskiego rankingu Polskiego Squasha będącego kontynuacją rankingu PFS.
 • Udostępnienie bieżącego kalendarza rozgrywek Polskiego Squasha będącego kontynuacją kalendarza PFS.
 • Publikacja kalendarza rozgrywek Polskiego Squasha w sezonie 2018 / 2019.
 • Konsultacje i ogłoszenie istotnych zmian w Regulaminie Rozgrywek Indywidualnych na sezon 2018 / 2019.

Już wkrótce kolejne informacje związane z przepisami rozgrywek indywidualnych w sezonie 2018 / 2019 oraz konkursy ofert na turnieje Polskiego Squasha.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami oraz do korzystania ze strony:
http://polskisquash.pl
https://polskisquash.pl/komunikaty/kolegium-sedziow-i-komisja-techniczna-pzsq/
https://polskisquash.pl/komunikaty/rozgrywki-pod-patronatem-polskiego-zwiazku-squasha/

Życzymy Państwu słonecznego i spokojnego wypoczynku, a także szczęśliwych powrotów do domu i… zapraszamy na squashowe korty.

Zarząd
Polskiego Związku SQuasha
Passionate For Squash