Wyniki ankiety ewaluacyjnej MIMP 2019 w Racquet Club Kraków