Warszawa. 19.05.2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Związku Squasha, zgodnie z par. 22 pkt. 2 oraz par. 23 pkt. 1 Statutu Związku, informuję, że Walne Zebranie Polskiego Związku Squasha odbędzie się w komunikowanym wcześniej terminie 19 czerwca (sobota) 2021 w Sali Centrum Konferencyjnego AS-Bud mieszczącej się w budynku Central Tower przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie.

godzina 11:00 - 1 termin zebrania

godzina 12:00 - 2 termin w przypadku braku quorum w tym samym miejscu.

W załączeniu, zgodnie z par. 22 pkt. 3 Statutu przedstawiam projekty regulaminu oraz porządku obrad.

Dodatkowo Członków pragnących zmienić swojego przedstawiciela na Walnym zebraniu, proszę zgodnie ze Statutem o dostarczenie na dwa dni przed Zebraniem na adres biuro@polskisquash.pl informacji na załączonym formularzu o delegowaniu swojego przedstawiciela na Walne podpisanej zgodnie z aktualną reprezentacją.

Za Zarząd

/-/ Waldek Kobus

Polski Związek Squasha