Zarząd Polskiego Związku Squasha podjął uchwałę numer 12 o zwołaniu Walnego Zebrania Członków o charakterze Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w dniach 28-29 września 2019 w klubie SQUASH AND MORE przy ulicy Bytomskiej 27e w miejscowości Orzech.