W dniu 11.02.2024 Rosanna Radlińska-Tyma poinformowała Zarząd o swojej rezygnacji z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym.
Dziękujemy Rosannie za dotychczasowy wkład pracy na rzecz polskiego squasha.