Na posiedzeniu Zarządu w dniu 10.10.2023 Zarząd przyjął nowy Regulamin Rozgrywek Drużynowych wraz załącznikami.

Biuro Związku nie otrzymało żadnych komentarzy, wniosków czy uwag do opublikowanych wcześniej propozycji RRD, więc zakładamy, że zaproponowany kierunek zmian – eliminacja uznaniowości i obiektywizacja zarówno rozstawień rakiet jak i rozstawień drużyn został przez środowisko zaakceptowany.

Przyjęta finalnie wersja poza kilkoma zmianami edycyjnymi i doprecyzowaniem kilku zapisów nie zawiera już znaczących zmian w stosunku do wersji wstępnej gdzie szczegółowo omawialiśmy wprowadzone zmiany.

Zapraszamy do odnawiania licencji które rozpocznie się w najbliższą sobotę (14.10) oraz zgłoszeń drużyn, które rozpocznie się od 22.10.2023.

Regulamin Rozgrywek Drużynowych
RRD Załączniki