Przedstawiamy propozycje Regulaminu Rozgrywek Drużynowych na sezon 2023/24. Uwagi oraz opinie prosimy wysyłać na adres mailowy biuro@polskisquash.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2023.

Główne zmiany RRD

Zarząd i Komisja zdają sobie sprawę, że eliminacja uznaniowości w pkt 2, 3, 4d i wprowadzenie w to miejsce jasnych algorytmów będzie okazjonalnie prowadziła do nieoptymalnych rozstawień (głównie w przypadku zawodników wysokiej klasy nieuczestniczących już w rozgrywkach). Niedogodność ta nie przesłania jednak korzyści z wprowadzenia jasnych, wspólnych dla wszystkich zawodników i drużyn zasad rozstawiania, elimininujących arbitralne decyzje, które w przeszłości budziły wiele emocji i protestów. 

Funkcjonowanie algorytmów będzie przedmiotem analizy Komisji Technicznej i jeśli zajdzie taka potrzeba, przed kolejnym sezonem zostaną wprowadzone odpowiednie korekty.

Lista zmian:

 1. Uporządkowanie całego tekstu
  1. Usunięcie martwych zapisów (np. o wyłącznym prawie drużyn z licencjami klubowymi do startu w DMP)
  2. Uporządkowanie załączników
 2. Eliminiacja uznaniowości KT przy rozstawieniu Zawodników polskich na rakietach w drużynie – wprowadzenie jasnych zasad.
 3. Stworzenie Wskaźnika Siły Drużyny łączącego historyczne osiągnięcia drużyn z bieżącą siłą graczy – eliminacja uznaniowości w rozstawieniach oraz docenienie drużyn regularnie osiągających wysokie wyniki
 4. Regiony:
  1. Podniesienie minimalnej liczby drużyn w Regionie z 2 do 5.
  2. Podniesienie wymaganej liczebności Regionu B do walki o miejsce w finale do DMP do 8 (poniżej walka o miejsce w barażach)
  3. Doprecyzowanie prerogatyw KT co do łączenia Regionów i ustalania kształu rozgrywek.
  4. Jasne określenie zasad klasyfikacji Regionów w oparciu o liczebność i siłę Drużyn
 5. Baraże
  1. Usankcjonowanie zeszłorocznej innowacji rozgrywania turnieju o wszystkie miejsca, również w celu wyeliminowania konieczności losowania „lucky looserów”
  2. Sformalizowanie możliwości zastępowania drużyn rezygnujących z udziału w barażach przez kolejne drużyny Dywizji I danego Regionu
  3. Oparcie rozstawień drużyn w barażach na Rankingu Drużyn (analogicznie jak w Finałach DMP)
 6. Finały DMP
  1. Codzienne losowanie kolejności rakiet (analogicznie do ESF)
 7. Rozgrywki juniorskie i damskie.
  1. Doprecyzowanie przepisów o pominięciu fazy eliminacyjnej

Regulamin Rozgrywek Drużynowych - propozycja
RRD Załączniki