Ranking PFS z dn. 11.06.2018 został opublikowany.
Ze względu na niedopełnienie obowiązków przez organizatorów, w postaci niedostarczenia w odpowiednim czasie (poniedziałek, godzina 12.00) protokołów turniejowych oraz/lub błędów w protokołach, poniższe rozgrywki nie zostaną uwzględnione w bieżącym rankingu:

  • 05.06.2018 Squash Korona (Kielce) 6 Urodziny klubu Squash Korona B+

Biuro PFS informuje o ostrzeżeniu otrzymanym przez zawodnika Grzegorz Gajewski w związku z nieprzestrzeganiem §6 pkt 6 RRI 2017/2018