W dniu 20.04.2024 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PZSQ w celu dokonania zmian w składzie  Zarządu PZSQ.
Odwołano pana Andrzeja Urygę z funkcji prezesa PZSQ. Powołano nowego prezesa oraz członka a także vice-prezesa.
Skład nowego Zarządu:
Grzegorz Krysiak - prezes Zarządu
Rosanna Radlińska-Tyma - vice-prezes Zarządu
Iga Łaba - członikini Zarządu.
Poniżej słowa powitalne od nowego prezesa PZSQ pana Grzegorza Krysiaka:

Szanowni Państwo,  Koleżanki i Koledzy,

W dniu 20.04.2024 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie /NWZ/ Członków PZSQ, na którym dokonały się zmiany w Zarządzie PZSQ.
Ze stanowiska Prezesa odwołano Pana Andrzeja Urygę, na funkcję Prezesa Zarządu PZSQ powołano mnie, do Zarządu po krótkiej nieobecności wraca Pani Rosanna Radlińska-Tyma na stanowisko vice-prezesa Zarządu, Pani Iga Łaba pozostaje na dotychczasowym stanowisku. Jednocześnie naprawiono błąd proceduralny z poprzedniego Walnego Wyborczego i powołano vice-prezesa, żeby Zarząd mógł sprawnie funkcjonować i nie był uzależniony w 100% od widzimisię Prezesa. Musimy przeprocedować zmiany w Statucie, żeby służył ogółowi nie jednostkom.

W imieniu nowego “starego” Zarządu chciałem przekazać komunikat oraz ustalenia z wczorajszego NWZ Członków PZSQ – do Państwa dyspozycji zostawiamy protokół z NWZ. Zostało ono zwołane na wniosek Członków PZSQ celem przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania aktualnego Prezesa Zarządu PZSQ – Pana Andrzeja Uryga.  Pomimo krążących plotek o nieważności zebrania czy braku kworum – pragnę uspokoić wszystkich – wszystko odbyło się zgodnie ze Statutem PZSQ t.j

- § 26 ustęp  2.2 – NWZ zwołana na wniosek co najmniej 70% członków.

- § 26 ustęp  4 – NWZ powinno się odbyć do 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały /uchwała podjęta 16.04.2024/, lub chwili złożenia w/w wniosku /data na wniosku 16.03.2024/

Nasza kadencja jest kontynuacją i potrwa do pełnej kadencji 3-letniej – czyli do ok. czerwca 2025r. Potem rozpiszemy kolejne wybory do Zarządu, ale już teraz zachęcam chętnych do układania programu, strategii oraz kandydowania. Praca w Zarządzie to duża odpowiedzialność i służba, ale powinna być też przyjemnością i to właśnie chcemy zmienić przede wszystkim – szacunek i zrozumienie.

Nie będziemy robić rewolucji tylko ewolucję. Jesteśmy już sportem olimpijskim i powinniśmy to wykorzystać. Potrzebujemy współpracować i budować pozytywne relacje. Szkodnikom, dyletantom i wichrzycielom podziękujemy – jednocześnie chcę zaprosić do współpracy i rozmowy każdego komu rozwój Polskiego Squasha jest bliski. Chcemy pozyskać więcej członków i osób gotowych wziąć częściowo odpowiedzialność za losy naszej ukochanej dyscypliny i Związku.

Bardzo dziękuję w imieniu swoim i Zespołu za mnóstwo telefonów i ciepłych słów z deklaracjami wsparcia i współpracy
oraz bardzo miłego pozytywnego posta od 7dnidookołakortu😊. To pokazuje nam, że Polski Squash i środowisko czeka na zmiany i większą otwartość oraz transparentność. Po blisko 2 latach w Zarządzie wiemy co było i jest dalej do poprawy. Dołożymy starań, żeby zadbać o formalną stronę naszej organizacji, rozwiązać pilnie problemy wiszące nad PZSQ oraz wspierać Was, zawodników, juniorów, rodziców, trenerów, sędziów, oraz sympatyków.

Ze squashowym pozdrowieniem i do zobaczenia na kortach,

Grzegorz Krysiak

Prezes Zarządu PZSQ