Komunikat

Komisji Konkursowej w sprawie ogłoszenia wyboru oferenta na organizację IMPJ2020.

Skład komisji: Tomasz Kwiatkowski – przewodniczący i członkowie: Jakub Wroniecki, Marcin Lohmann, Paweł Winiarczyk i Stanisław Leszczyński.

Jako przewodniczący komisji informuję, że podjęta została tymczasowa decyzja o nie wyłonieniu organizatora turnieju IMPJ2020 w bieżącym postępowaniu.

Nowe zapytanie ofertowe zostanie ponownie opublikowane po jego zaktualizowaniu i uszczegółowieniu po Świętach Bożego Narodzenia.

Decyzja ta spowodowana jest szeregiem nieścisłości jakie wynikają podczas porównania ofert stosowanymi do tej pory narzędziami, jak choćby podawane informacje i ilości kortów przez oferentów nie uwzględniają informacji o różnej klasie tych kortów czy lokalizacji.

Uważamy, że IPMJ2020 jest bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego mimo presji czasu, podjęliśmy się zadania na uszczegółowienie zapytania, dzięki czemu liczmy na precyzyjne i wyczerpujące oferty, które rozwieją wątpliwości i zostanie wyłoniona najlepsza propozycja.

Bardzo dziękujemy za nadesłane na tym etapie oferty. Prosimy o chwilę cierpliwości i liczymy na uzupełnienie nadesłanych ofert oraz na zainteresowanie pozostałych potencjalnych organizatorów.

Z poważaniem

Tomasz Kwiatkowski

Prezes PZSQ, Przewodniczący Komisji Wyborczej turnieju IMPJ2020