Nawiązując do wcześniejszych komunikatów, w wyniku podjętych przez Zarząd PZSQ i członków komisji działań nastąpiło uzupełnienie składu Komisji Technicznej.

Aktualny skład Komisji Technicznej przedstawia się następująco:

• Bogusław Kaleta,
• Wojciech Karwowski,
• Piotr Kieruzal,
• Łukasz Piasecki,
• Jakub Wroniecki.