W związku z wglądem do plików roboczych formularza na Drużynowe Mistrzostwa Polski pragniemy poinformować, że decyzją Zarządu dotychczasowy konkurs na przeprowadzenie DMP/IMPJ został unieważniony w części dotyczącej DMP.
Zapraszamy ponownie do zgłaszania się osób zainteresowanych i prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem:

INFORMACJE O KONKURSIE:

1. Termin ogłoszenia konkursu: 31 stycznia 2022,
2. Termin zamknięcia zgłoszeń mailowych oferentów (biuro@polskisquash.pl): 2 lutego 2022 godz. 23:59 (środa),
3. Termin składania wypełnionych kwestionariuszy odesłanych po zamknięciu zgłoszeń: do 11 lutego 2022 godz. 23:59 (piątek),
4. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 lutego 2022 (poniedziałek),
5. Termin zgłaszania odwołań do Zarządu PZSq: 23 lutego 2022 godz. 23:59 (środa),
6. Termin rozpoznania odwołań przez Zarząd PZSq: 26 lutego 2022 godz. 23:59 (sobota).

Odwołanie winno zawierać imię i nazwisko odwołującego się, wskazanie czynności lub zaniechania dokonania czynności, zwięzłe przedstawienie zarzutów i żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania.

Odwołania, wnioski i wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo: biuro@polskisquash.pl