Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022

Ruszył nabór wniosków do Sportowych Wakacji z Fundacją LOTTO 2022!

Konkurs zakłada bardzo atrakcyjne warunki wsparcia finansowego obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.
Nabór wniosków realizowany będzie do dnia 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu.
Polski Związek Squasha zachęca wszytskich spełniających warunki udziału do udziału w konkursie na dofinansowanie apelując jednocześnie o informowanie Biura Związku o składanych wnoskach lub zamiarze ich złożenia na adres mailowy biuro@polskisquash.pl.
W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku lub w trakcie jego realizacji, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

Zasady programu wraz z regulaminem zainteresowani znajdą na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje