Polski Związek Squasha uprzejmie przypomina Członkom Związku o uiszczeniu składki członkowskiej za 2019 rok.
Zgodnie z decyzją Zarządu PZSQ wysokość składki członkowskiej pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 1000 zł.

Pragniemy podziękować Członkom PZSQ za dotychczas dokonane wpłaty, zaangażowanie oraz aktywną działalność na rzecz rozwoju squasha, które wsparły również realizację celów statutowych Związku.

Jednocześnie zachęcamy kluby sportowe, organizacje i osoby fizyczne do składania deklaracji woli przyjęcia w poczet członków zwyczajnych/wspierających Polskiego Związku Squasha. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami deklaracji zawierającymi informacje dla przyszłych członków PZSQ.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto bankowe Związku:
ul. Leszno 8/1, 01-192 Warszawa, REGON: 369334382, NIP: 5272835891
nr konta: 92 1140 2004 0000 3902 7747 1325