Polski Związek Squasha zaprasza do zapoznania się z dokumentami deklaracji zawierającymi wymogi stawiane przed przyszłymi członkami zwyczajnymi i członkami wspierającymi PZSQ. Zachęcamy do składania deklaracji wraz ze stosownymi załącznikami.

Dokumentacja jaką należy przedłożyć:

  • Deklaracja woli dotycząca przyjęcia w charakterze członka zwyczajnego/wspierającego Polskiego Związku Squasha
  • Kopia dokumentu rejestracyjnego
  • Kopia statutu/aktu założycielskiego
  • Ostatnie roczne sprawozdanie finansowe złożone do urzędu
  • Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej
  • Wyrażenie zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych przekazanych PZSQ w związku z przyjęciem podmiotu w poczet członków, z określeniem zakresu, w jakim PZSQ może te dane przetwarzać.

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz wypełnieniu deklaracji skany należy przesyłać na adres biuro@polskisquash.pl
Przesłana kompletna dokumentacja, zostanie przedłożona Zarządowi PZSQ, celem podjęcia decyzji dotyczącej członkostwa w Polskim Związku Squasha.