Szanowni Państwo,

Od dwóch tygodni Zarząd Polskiego Związku Squasha bada i analizuje sytuację organizacji.

 • Naszym celem jest promocja squash w Polsce i zdrowego trybu życia.
 • Chcemy wzorować się na najlepszych standardach dla zawiązków sportowych zawartych w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych.
 • Stworzyć efektywną organizację, transparentną i otwartą na szeroką współpracę ze środowiskiem, Ministerstwem Sportu i Turystyki, organizacjami rządowymi i samorządowymi, sponsorami oraz międzynarodowymi organizacjami.

Stan obecny

Po dwóch tygodniach działalności kończymy załatwiać formalności związane z rejestracją w odpowiednich urzędach.

W ostatnim tygodniu dokonaliśmy przeglądu procedur i procesów w PZSQ oraz audytu finansów, który wykazał, że w ramach dotychczasowego działania organizacji nie zostały stworzone:

 1. Procedury operacyjne do zadań realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem jasnych zasad oraz wskaźników finansowych i jakościowych, ewaluacji pracy PZSQ i efektywnej komunikacji z interesariuszami.
 2. Matryce kompetencji - opis stanowisk pracy, wiedzy merytorycznej i kompetencji miękkich według których pracuje Zarząd, pracownicy Biura oraz osoby pełniące role wspierające i funkcyjne w PZSQ.
 3. Planu kontynuacji działania na wypadek zmian organizacyjnych lub utraty płynności w zakresie promocji Polskiego squasha np. dofinansowania polskich zawodników i drużyn w turniejach międzynarodowych.
 4. Brak planu finansowego i budżetu - zabezpieczenia zaciągniętych umów stałych w zakontraktowanych przychodach operacyjnych.

Plan działania

Sytuacja finansowa i operacyjna PZSQ jest bardzo trudna dlatego zwracamy się z prośbą do całej społeczności o pomoc w naprawieniu sytuacji, usprawnieniu działania i poprawie wizerunku PZSQ oraz działaniach wspierających promocję polskiego squasha.

Zarządzanie organizacją w takiej sytuacji jest niestandardowe i przypomina zarządzanie kryzysowe, oparte na planie projektu.

Obecny Zarząd zobowiązał się do przygotowania propozycji rozwiązań i zwołania Walnego Zebrania (WZ) do 30.09.2019 i obecnie pracujemy nad następującymi tematami:

 1. Odzyskanie płynności na działalność operacyjną poprzez restrukturyzację biura i zaplanowane oszczędności kosztów funkcjonowania.
 2. Przegląd zaplanowanych udziałów w międzynarodowych turniejach - szukamy sponsorów, chętnych do współfinansowania udziału drużyny żeńskiej w European Club Championships 2019 we wrześniu w Edynburgu.
 3. Jak najefektywniejsze wykorzystanie środków z MSiT w ramach zaplanowanych projektów.
 4. Zachęcenie wszystkich chętnych klubów do dołączenia do PZSQ w tym sezonie, które chciałyby wziąć udział i mieć wpływ na kształt PZSQ podczas Walnego Zebrania we wrześniu 2019.
 5. Budowanie dobrego wizerunku PZSQ i zaufania poprzez transparentność działania, sprawną komunikację i zbieranie informacji zwrotnej dotyczącej zmiany standardów pracy i pomysłów na promocję squasha. Rosanna Tyma-Radlińska została koordynatorem ds. międzynarodowych.
 6. Zmiana zasad i regulaminów dla konkursów i turniejów oraz jasności przepisów, które mają na celu uatrakcyjnienie oferty różnych kategorii rozgrywek – w pierwszej kolejności A/Masters oraz IMP, DMP.
 7. Mobilizacja klubów i zwiększenie aktywności w organizacji turniejów pod patronatem PZSQ.
 8. Pozyskiwanie sponsorów, konsolidacja środowiska squash i koordynacja działań promocyjnych np. planowany na 14 września Narodowy Dzień Sportu 2019 - udział w pikniku na błoniach PGE Narodowego.

Liczymy na waszą pomoc w podniesieniu poziomu gry w squasha w Polsce, stworzenia nowej jakości i standardów działania w sporcie - nowoczesnej i efektywnej organizacji działającej na rzecz całej społeczności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.