Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów coraz bardziej rozwija się w polskim systemie prawnym. Dla mediacji jest również miejsce w środowisku sportowym. Polubowne rozwiązywanie sporów sportowych ma szczególne znaczenie w tych sprawach, w których strony współpracują ze sobą od dłuższego czasu i mają w perspektywie dalszą współpracę.

Istotą mediacji jest zaangażowanie w konflikt bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora), która pomaga skonfliktowanym stronom w dojściu do porozumienia. A jej celem jest zawarcie ugody, która będzie korzystna dla każdej ze stron.

Podstawową zaletą mediacji jest „win-win”. Zgodnie z tą zasadą, nie ma przegranych. Obie strony konfliktu po jego rozwiązaniu mogą czuć się zwycięzcami. Inne korzyści płynące z mediacji to: oszczędność czasu i kosztów, bezstronność mediatora, zachowanie poufności czy elastyczna forma kontaktu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

O zaletach mediacji traktuje film promocyjny Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, znajdujący się pod linkiem oraz na Facebooku.