Z uwagi na przesunięcie terminu kursu w Krakowie w klubie Squash4You na daty:

I zjazd - 18/19.12
II zjazd - 8/9.01

ogłaszamy dodatkowy termin zgłoszeń na kurs przygotowawczy, który trwa do 06.12 br.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email:
maciej@ilovesquash.pl

/-/ Biuro PZSq