Zawieszenie Domagoja Spoljara w prawach zawodnika

Na podstawie informacji otrzymanych przez Biuro decyzją Zarządu PZSq z dniem 5 października 2020 roku zawodnik Domagoj Spoljar zostaje zawieszony w prawach zawodnika na czas rozpatrywania wniosku dyscyplinarnego o niesportowe zachowanie podczas turnieju A w Klubie Malta Squash w dniach 26/27 września. Zawieszenie obowiązuje we wszystkich turniejach indywidualnych i drużynowych pod patronatem PZSq.

Okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W sprawie zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez Zespół Orzekający powołany przez Zarząd PZSq.

Do Zespołu Orzekającego powołani zostali:
Tomasz Bolechała (Kraków), Jacek Hibner (Łódź), Andrzej Gołębiowski (Sopot), Łukasz Piasecki (Bytom) oraz Wojciech Nowisz (Warszawa).

Od decyzji Zespołu Orzekającego przysługuje odwołanie do Zarządu PZsq.

Za Zarząd Polskiego Związku Squasha

Waldek Kobus