Zawieszenie Domagoja Spoljara w prawach zawodnika

Na podstawie informacji otrzymanych przez Biuro decyzją Zarządu PZSq z dniem 5 października 2020 roku zawodnik Domagoj Spoljar zostaje zawieszony w prawach zawodnika na czas rozpatrywania wniosku dyscyplinarnego o niesportowe zachowanie podczas turnieju A w Klubie Malta Squash w dniach 26/27 września. Zawieszenie obowiązuje we wszystkich turniejach indywidualnych i drużynowych pod patronatem PZSq.

Okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W sprawie zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez Zespół Orzekający powołany przez Zarząd PZSq.

Do Zespołu Orzekającego powołani zostali:
Tomasz Bolechała (Kraków), Jacek Hibner (Łódź), Andrzej Gołębiowski (Sopot), Łukasz Piasecki (Bytom) oraz Wojciech Nowisz (Warszawa).

Od decyzji Zespołu Orzekającego przysługuje odwołanie do Zarządu PZsq.

===============================
Podsumowanie działań:

Zarząd przychylił się do werdyktu Zespołu Orzekającego i zdyskwalifikował Domagoja Spoljara na 2 miesiące.
Zawodnik odwołał się od tej decyzji.
Odwołanie zostało odrzucone przez Zarząd.
Orzeczona kara minęła 4 grudnia i z dniem 5 grudnia 2020 Domagoj Spoljar odzyskał prawa zawodnika w rozgrywkach PZSq.
===============================

Za Zarząd Polskiego Związku Squasha

Waldek Kobus