ZAPYTANIE O OFERTĘ

 

 

Szanowni Państwo,

 

Polski Związek Squasha poszukuje firmy, która będzie świadczyła usługi księgowo-płacowe dla PZSQ.

Ponieważ chcielibyśmy rozpocząć współpracę od 01.10.2019, prosimy o odpowiedź do środy 11.09.2019 z podaniem ceny, opisu Państwa oferty.

Chętnie poznamy również funkcjonalność systemu księgowego, z którego Państwo korzystają.

W razie pytań proszę o kontakt Katarzyna Saska-Grzybowska +48 600 300 603

lub adres k.grzybowska@polskisquash.pl

 

Zakres prac:

Księgowość
- sporządzanie bilansu otwarcia na dzień 01.10.2019
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa,
- przepływy środków pieniężnych,
- sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
- nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
- konsultacje z zakresu rachunkowości.

Lista płac

- sporządzanie listy płac - kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- obliczanie składek ZUS,

- przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,

- prowadzenie kart wynagrodzeń,

- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach

na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,

- przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników

 

Dodatkowo

System księgowy

W ramach usługi poszukujemy rozwiązania, które oferuje poprawę jakości pracy biura PZSQ poprzez automatyzację powtarzalnych czynności i eliminację potencjalnych błędów w pracy. Dlatego szukamy rozwiązania, które powinno umożliwiać:

- Bieżący dostęp do dokumentów i raportów księgowych

- Możliwość monitorowania sald na poszczególnych kontach, rachunkach i kontrahentach

- Weryfikację poprawności dokumentu

- Elektroniczny segregator dokumentów.

Opcjonalnie

System do fakturowania podłączony do systemu księgowego.