Zarząd PZSq otrzymał 3 oferty na organizację turnieju A senior w dniach 13-15 marca 2020:

  1. Racquet Club Kraków
  2. Squash4You Kraków
  3. Spektrum Sportu Legionowo

Najlepszą ofertą według Komisji Konkursowej składającej się z:
Tomasz Kwiatkowski - przewodniczący
Rosanna Radlińska-Tyma
Piotr Kieruzal
Marcin Pierzgalski
Waldemar Kobus
jest ofert złożona przez Spektrum Sportu Legionowo.

Uzasadnienie dokonania wyboru na organizatora turnieju kat. A (13-15) marca 2020 r.
Ze złożonych 3 ofert, propozycje klubów S4U i Spektrum Sportu głównie zdobywały naprzemian najwyższe noty członków Komisji Konkursowej. Główny aspekt przewagi oferty Spectrum Sportu to: duża aktywność sportowa w organizowaniu turniejów w ostatnich sezonach, co wiąże się bogatym doświadczeniem i zapleczem organizacyjnym, co oceniane jest bardzo pozytywnie w ankietach ewaluacyjnych przez uczestników. Plan działań marketingowych i promocyjnych. Przynależność Spektrum Sportu do PZSQ. Certyfikowane korty.
Wyższa opłata na rzecz PZSq a niższa za udział zawodników.