Wydział Sędziowski PZSQ – prowadzi obecnie weryfikacje list sędziów. Prace mają na celu; uaktualnienie listy sędziów squasha (wszystkich poziomów), ocenę czy osoba jest aktywnym sędzią (bierze czynny udział w sędziowaniu na turniejach rangi A, B i C), uzupełnienie zaległości w zakresie przyznania certyfikatów, oraz uregulowania kwestii deklaracji RODO.

Plan działania:
Sędziowie

  1. Wszyscy sędziowie znajdujący się na liście sędziów PZSQ otrzymają wiadomość mailową w terminie 28.03-10.04.2023 z prośbą o potwierdzenie czy nadal chcą pełnić funkcję sędziego. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, będą proszeni o podanie danych turnieju na którym pełnili tę funkcję, od początku roku 2018 do dnia dzisiejszego.
  2. Termin przesłania informacji zwrotnej przez osoby zainteresowane upłynie 30.04.2023. Po tym terminie osoby które nie prześlą informacji zostaną usunięte z bazy i z listy „Aktywnych sędziów PZSQ”, i zostaną przeniesione na listę „Nieaktywnych sędziów PZSQ” a ich dane kontaktowe zostaną usunięte z systemu. 
  3. Osoby które nie prześlą informacji weryfikacyjnych w powyższym terminie, będą miały możliwość odwołania się od decyzji do dnia 31.12.2023 i  po pozytywnym rozpatrzeniu przez Wydział sędziowski powrócą na listę Aktywnych sędziów PZSQ.  

Osoby ze zdanym egzaminem teoretycznym bez egzaminu praktycznego 

  1. Osoby które zdały w przeszłości egzamin teoretyczny przed 2018 i nie zdały egzaminu praktycznego, zostaną usunięte z listy. Aby ponownie otworzyć przewód sędziowski będą musiały na nowo wziąć udział w kursie na sędziego klubowego.
  2. Osoby które zdały egzamin teoretyczny między 1.01.2018 a 15.03.2023 i nie zaliczyły egzaminu praktycznego do dzisiaj, powinne zaliczyć assessmenty do końca roku 2023, lub w terminie do 2 lat od odbycia się kursu. Po upływie powyższych terminów bez zaliczenia egzaminu praktycznego, osoby te zostaną usunięte z list sędziowskich. Do ponownego otwarcia przewodu sędziowskiego będą musiały ponownie uczestniczyć w kursie na sędziego klubowego.   

Wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres - wydzialsedziowski@polskisquash.pl

Z poważaniem

Wydział Sędziowski PZSQ