W sobotę 17 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Squasha za rok 2022.

Zarząd nowej kadencji podsumował cały poprzedni rok funkcjonowania Związku, w tym działania z czwartego kwartału związane z przejęciem obowiązków.
Sprawozdanie za rok 2022 otrzymało pozytywną opinię audytora.

W trakcie Walnego odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca m.in.
·postępu w ściąganiu zaległych należności i konieczności stanowczej ich egzekucji,
·optymalnego sposobu wspierania juniorów,
·optymalnej konstrukcji PLS w celu zapewnienia atrakcyjności i jak najwyższego poziomu rozgrywek. Rozważano m.in. wariant tzw. Superligi centralnej oraz sprawdzony w rozgrywkach damskich wariant makroregionów.
·Członkowie potwierdzili konieczność eliminacji uznaniowości z Regulaminów Rozgrywek (zwłaszcza przy rozstawieniach zarówno indywidualnych jak i drużynowych) na rzecz jednoznacznego, określonego przed sezonem algorytmu oraz oparcia o Ranking. Zarząd potwierdził opublikowanie nowych Regulaminów do 30 sierpnia.
·postępu prac nad zapowiadaną konwersją turniejów A w atrakcyjniejszy marketingowo cykl Mistrzostw Regionów odbywających się w ustalonych lokalizacjach na podstawie umów wieloletnich wg określonych przez Związek wymagań jakościowych.

Szczegółowa relacja znajduje się w poniższym protokole z Walnego wraz ze Sprawozdaniem Finansowym, Sprawozdaniem Zarządu, Sprawozdaniem Komisji i opinią audytora.

LINK