W niedzielę 29 września w klubie Squash and More (Orzech) odbyło się Walne Zebranie Członków o charakterze Sprawozdawczo-Wyborczym.

Walne Zebranie po złożeniu rezygnacji dotychczasowego Prezesa i członków Zarządu wybrało nowy Zarząd Związku w składzie:
Tomasz Kwiatkowski - Prezes Zarządu (100% głosów za!!!).
Stach Leszczyński, Rosanna Radlińska-Tyma i Waldek Kobus - członkowie Zarządu.
Komisja Rewizyjna nie złożyła mandatów. Do poprzedniego składu Komisji Rewizyjnej dołączył Maciej Kliś.
Aktualny skład KR jest następujący:
Andrzej Uryga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Marcin Ciszewski, Paweł Winiarczyk, Maciej Kliś - członkowie Komisji Rewizyjnej.

W sobotę odbyła się część programowa, w której poza delegatami wzięli udział przedstawiciele środowiska squashowego. Przedyskutowano między innymi tematykę zbliżającego się sezonu rozgrywek drużynowych i planów na przyszłość. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć kontynuowania spotkań o charakterze programowym.