Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd PZSQ powołał Rosannę Radlińska-Tyma na stanowisko do spraw kontaktów z międzynarodowymi i narodowymi organizacjami squasha tj. WSF, PSA, ESF oraz organizacjami narodowymi.

Sfera działania obejmuje komunikację w wymiarze międzynarodowym i budowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Squasha na świecie. Druga sfera działania to wsparcie Polskich zawodników w startach w międzynarodowych turniejach.

Jest to stanowisko o charakterze wolontariatu.