Zarząd Polskiego Związku Squasha podjął decyzję o utrzymaniu procedury przejętej wraz z know how Polskiej Federacji Squasha, dotyczącej dofinansowywania turniejów charytatywnych przez PZSQ.

Warunkiem koniecznym dla Organizatora turnieju jest publikacja informacji na stronie turniejowej, iż PZSQ odstąpił od pobierania opłaty za zawodników turnieju oraz dostarczenie potwierdzenia przekazania zebranych środków na cele charytatywne.