Zarząd PZSq po przeanalizowaniu uwag Komisji Technicznej w sprawie losowania Turnieju A w klubie Racquet; zdecydował jednogłośnie, że losowanie eliminacji do turnieju głównego Turnieju Damskiego zostanie powtórzone z częścią ograniczeń zasugerowanych przez KT;
czyli: zawodniczki z pozycji {33/34} zostaną wylosowane do zawodniczek {29/32} (poprzednio do grupy {17/32})
Eliminacje do turnieju damskiego (dwa mecze) odbędą się w sobotę przed Turniejem {1/32} Głównym Damskim.

Losowania eliminacji Turnieju Damskiego i OPEN zostaną przeprowadzone publicznie w Klubie Racquet w piątek na 2 godziny przed startem Eliminacji do Turnieju OPEN.
Zarząd po konsultacjach z KT niezwłocznie wprowadzi aktualizację zapisów RRI, które mogły budzić wątpliwości organizatorów jak i zawodników.

Waldek Kobus
Biuro Zarządu PZSq