Zarząd PZSq na zebraniu roboczym w dniu 17 lutego podjął decyzję o zatwierdzeniu kalendarza Turniejów A Masters w 2020 roku.
Turnieje A odbędą się terminach:
28/29 marca
18/19 kwietnia
30/31 maja
20/21 czerwca
11/12 lipca
8/9 sierpnia
26/27 września
grudzień - ewentualna data do ustalenia w konkursie

Na powyższe terminy Zarząd ogłasza konkurs na organizację z harmonogramem:
18.02 - ogłoszenie konkursu
27.02 - data zgłaszania ofert
03.03 - rozstrzygnięcie konkursu

Jednocześnie Zarząd ustalił datę Masters Indywidualnych Mistrzostw Polski na 20/21/22 listopada.
W miesiącach październik i listopad nie będą się odbywały Turnieje A ze względu na odbywający się w październiku - Polish Masters Open (Squash4You Kraków) oraz IMP.

Za Biuro Zarządu PZSq
WAldek Kobus