W dniu 08.02.2023 Zarząd Polskiego Związku Squasha, uchwałą numer 2023/02/01 powołał na stanowisko Selekcjonera Kadry Narodowej seniorów, juniorów U19 oraz U17 Pana Pawła Szostka. Trenerem Kadry Narodowej juniorów U13 oraz U15 został wybrany Pan Jarosław Terlecki, który kontynuuje swoją pracę na tym stanowisku.

Zarząd PZSq, wkrótce po wrześniowym Walnym Zgromadzeniu, rozpoczął prace nad wyborem nowego Trenera-Selekcjonera kadry. Zarząd stwierdził, że charakterystyka squasha jako sportu głównie indywidualnego z zawodnikami na poziomie kadry praktycznie w wszystkich przypadkach realizującymi plany treningowe z własnymi indywidualnie wybranymi trenerami wymaga
w przypadku Trenera Kadry skupienia się głównie na elemencie Selekcji, zestawienia optymalnych drużyn w konkurencjach drużynowych, monitoringu postępu zawodników, współpracy z trenerami poszczególnych zawodników w budowaniu ich planów treningowych i zarządzaniem cyklem występów międzynarodowych, co w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki powoływania zawodników z bogatym doświadczeniem sportowych, wskazuje raczej na osoby z wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem selekcyjnym/zarządzaniu zespołami, planowaniu i raportowaniu prac kadry.

W grudniu z bazy trenerów Polskiego Związku Squasha posiadających uprawnienia na poziomie minimum ESF Level2 , została wyselekcjonowana przez Zarząd krótka lista osób, które potencjalnie spełniały oczekiwane warunki i kryteria niezbędne do pełnienia funkcji Trenera Kadry Narodowej.
Na początku stycznia 2023 roku, wybrane osoby otrzymały pisemne zaproszenie do udziału w/w procesie. Warunkiem było m.in. przygotowanie programu rozwoju i prowadzenia Kadry Narodowej.

Zarząd po zapoznaniu się z przygotowanym materiałem przez kandydatów, ocenił pozytywnie program rozwoju kadry przedstawiony przez Pana Pawła Szostka i postanowił poddać pod głosowanie wskazaną kandydaturę.

W związku z faktem, iż kandydat na funkcję trenera Kadry Narodowej jest związany z klubem SquashCity Warszawa, z ostatniego etapu (ocena merytoryczna programu kandydata oraz głosowanie) wyłączony został Prezes Zarządu Andrzej Uryga.

Zarząd po wyłączeniu z głosowania Prezesa Zarządu, zatwierdził stosunkiem głosów 3 ZA,
0 SPRZECIW, kandydaturę Pana Pawła Szostka na stanowisko Trenera-Selekcjonera Kadry Narodowej. Jednocześnie, Pan Paweł Szostek będzie odpowiadał za kadrę juniorską U19 i U17, które
są naturalnym zapleczem Kadry Seniorskiej.

Funkcję Trenera Kadry Narodowej Juniorów U15 i U13 powierzono Panu Jarosławowi Terleckiemu, który będzie kontynuował pracę na tym stanowisku.
Trenerzy Kadry mają prawo wyboru trenerów asystentów, którzy będą stanowić Sztab Trenerski.

Zarząd PZSq, świadomy jest również jak ważnym elementem w procesie rozwoju Kadry Narodowej jest korzystanie z doświadczenia zawodników PSA oraz trenerów zagranicznych. Dlatego podjęto decyzję, że na kampy zapraszani będą zagraniczni zawodnicy / trenerzy spełniający powyższe kryteria (zawodnik lub zawodniczka PSA; trener zagraniczny).

Gratulujemy panom Pawłowi Szostkowi i Jarosławowi Terleckiemu i życzymy sukcesów
w prowadzeniu Kadry Narodowej.

Przedstawiamy program Pawła Szostka: Kadra Polski - główne założenia